https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dla zdrowia i wygody

Ponad 3,1 mln zł będzie kosztowała realizacja projektu „Sowiogórski Raj – budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy”, w ramach którego na głuszyckim osiedlu powstanie centrum przesiadkowe z prawdziwego zdarzenia oraz zostaną zakupione nowe autobusy komunikacji gminnej, która będzie bezpłatna. Gmina Głuszyca na ten cel dostała dofinansowanie w wysokości prawie 2,5 mln zł.
 
Głuszyca przeżywa prawdziwy boom inwestycyjny. Już 20 czerwca zostanie oddana do użytku kryta pływalnia Delfinek, a kilkaset metrów od niej rozpocznie się wkrótce budowa Centrum przesiadkowego. Uroczyste przekazanie umowy na realizację zadania „Sowiogórski Raj – budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy” miało miejsce w czwartek 7 czerwca. Lider Aglomeracji Wałbrzyskiej – prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej przybył do miejsca planowanej inwestycji w Głuszycy i wręczył burmistrzowi Romanowi Głodowi umowę o dofinansowanie projektu. W uroczystości uczestniczył również burmistrz Leszek Orpel, który w ubiegłym tygodniu w sąsiedniej Jedlinie-Zdroju zakończył realizację podobnego projektu związanego z niską emisją.
Zadanie pn. „Sowiogórski Raj – budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy” otrzymało dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych” Poddziałania nr 3.4.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020 w wysokości 2 482 010,71 zł. Całkowita wartość zadania wyniesie 3 164 841,06 zł. Zakończenie prac budowlanych związanych z powstaniem Centrum Przesiadkowym planowane jest w roku 2019.
Projekt zakłada budowę nowoczesnego centrum, składającego się oprócz wiaty przystankowej i zatoki autobusowej m.in. z parkingu, miejsc postojowych dla rowerów, motorowerów i motocykli, budynku z punktem informacji i z poczekalnią oraz toalet miejskich. Teren inwestycji zostanie oświetlony i będzie monitorowany. Centrum  zlokalizowane będzie na największym głuszyckim osiedlu mieszkaniowym – w okolicach obecnego przystanku autobusowego pomiędzy ulicami Pionierów i Łukasiewicza i w pobliżu krytej pływalni Delfinek. W ramach projektu, Gmina Głuszyca 7 czerwca br. zawarła umowę z firmą Busimport Pl Sp. z o.o. na dostawę dwóch autobusów, dzięki którym głuszyczanie i turyści odwiedzający Głuszycę będą mogli skorzystać z bezpłatnej komunikacji zbiorowej.
– Dziękujemy Chórowi Seniorów Renoma za muzyczną oprawę oraz wszystkim mieszkańcom, uczestniczącym w ważnym dla rozwoju naszej gminy wydarzeniu – podkreślają organizatorzy wydarzenia.
(SJ)
szelemej glod gluszyca 
Roman Szełemej przekazał Romanowi Głodowi umowę o dofinansowaniu projektu Sowiogórski Raj – budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy”.

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close