https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zwiedzali sortownię

W ramach kampanii edukacyjnej uczniowie III klasy Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach zwiedzili Sortownię Odpadów Selektywnie Zebranych w Lubawce oraz ścieżkę edukacyjną na zrekultywowanym składowisku odpadów w Lubawce. Wycieczka została zorganizowana wspólnie przez Gminę Stare Bogaczowice oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Sanikom” sp. z o.o.
 
– Celem wycieczki było zwiększenie świadomości ekologicznej u dzieci w zakresie gospodarki odpadami. Będąc w Sortowni Odpadów Selektywnie Zebranych w Lubawce uczniowie mogli się przekonać, że pracownicy nie mają tam łatwej i lekkiej pracy. W związku z nieprzestrzeganiem zasad segregacji przez mieszkańców poszczególnych gmin, pracownicy sortowni wszystkie odpady muszą jeszcze raz segregować ręcznie. Dzięki pracownikom spółki uczniowie zobaczyli na własne oczy cały proces segregacji odpadów, przypomnieli sobie zasady segregacji, a także dowiedzieli się między innymi co oznaczają skróty PSZOK i RIPOK. Zapoznali się również z procesem przetwarzania i recyklingu odpadów komunalnych, poznali stosowaną technologię do procesów unieszkodliwiania, recyklingu i kompostowania zebranych odpadów komunalnych. Dzisiaj po składowisku odpadów w Lubawce nie ma już śladu. Teren został zrekultywowany i w jego miejscu można zobaczyć zielony pagórek z tablicami dydaktycznymi z zakresu m.in. segregacji odpadów oraz etapów rekultywacji składowiska. Na poszczególnych tablicach umieszczone są również informacje jak długo trwa rozkład porzuconych śmieci. Przykładowo: rozłożenie szkła trwa ponad 4000 lat, papieru ok. 6 miesięcy, a plastiku od 100 do 1000 lat (400 lat potrzebne jest na rozłożenie jednej reklamówki)! Segregując odpady ograniczamy więc zużycie surowca naturalnego, ograniczamy zanieczyszczenia, które przedostają się do atmosfery, ponownie możemy wykorzystać odpad do produkcji. Dbamy o środowisko. Ta wycieczka była ciekawą lekcją ekologiczną zachęcającą wszystkich uczestników do prawidłowej segregacji odpadów we własnych domach – podkreślają organizatorzy.
(AF)
 wycieczka sanikom lubawka
Uczniowie ze Starych Bogaczowic przekonali się jak ważna jest prawidłowa segregacja śmieci.

REKLAMA

Kliknij tutaj