https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Porozumienie wspiera samorządność

19 i 20 kwietnia w Sejmie odbyły się dwa wydarzenia, w których miałam przyjemność uczestniczyć. Pierwsze to Forum Samorządowe, a drugie Konferencja Programowa „Europa. Nowe Otwarcie”.
Podczas porum partia Porozumienie Jarosława Gowina przedstawiła postulaty Rady Samorządowej. Pozwolę sobie zaprezentować kilka z nich: tworzenie przestrzeni miejskiej przyjaznej mieszkańcom poprzez włączenie ich w większym zakresie w procesy decyzyjne, zwiększenie środków na zadania gminnych ośrodków kultury, polityka senioralna w każdej gminie, ograniczenie liczby radnych o 20%, powstanie efektywnego systemu wsparcia budowy i utrzymania dróg lokalnych, partycypacja społeczna, nowa koncepcja polityki młodzieżowej w samorządach. Podczas konferencji prezes Porozumienia Jarosław Gowin powiedział, że trzeba wzmacniać kompetencje samorządu, kierując się zasadą pomocniczości. Im więcej władzy będzie jak najbliżej obywateli, tym lepiej dla Polski. Porozumienie będzie wspierać ideę samorządności jak i konkretne formy funkcjonowania samorządów. Wicepremier wskazywał, że proponowane przez Porozumienie zmiany są długofalowe i często mają charakter ustrojowy, a w niektórych przypadkach wymagają zmian w konstytucji. W spotkaniu wzięło udział wielu samorządowców, a wśród nich burmistrzowie, wójtowie i prezydenci miast, którzy wspólnie dyskutowali nad tym co zrobić, aby współpraca między samorządami a strukturami centralnymi państw była lepsza. Spotkanie przebiegało w bardzo dobrej atmosferze, a wymiana doświadczeń z lokalnych podwórek dała nam wiele bezcennych wskazówek na przyszłość.
Drugi dzień i konferencja ,,Europa. Nowe Otwarcie” to odniesienie się do ostatnich wydarzeń, w tym wyborów parlamentarnych i prezydenckich w największych państwach członkowskich UE, końcówka kadencji Parlamentu Europejskiego oraz procedura Brexitu. W konferencji wzięli udział m.in.: wicepremier i prezes Porozumienia Jarosław Gowin; wicemarszałek Senatu Adam Bielan, poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek Saryusz-Wolski, wiceminister przedsiębiorczości i technologii oraz Przewodniczący Rady ds. Polityki Zagranicznej Porozumienia – Marcin Ociepa. Podczas konferencji wicepremier Jarosław Gowin zaznaczył bardzo mocno, że jesteśmy współgospodarzami, a nie klientami UE i że wołamy o wolny rynek zamiast interwencjonizmu, o kulturowe odrodzenie Europy. Podkreślił, iż chcemy Unii suwerennych państw, opartej o współpracę Polski, Niemiec i Francji – największych państw z serca Europy. Z kolei poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek Saryusz-Wolski w sposób bardzo obrazowy ujął to z czym obecnie mamy do czynienia we wzajemnych relacjach z UE.
– „Zjednoczeni w różnorodności”, to jedna z pryncypialnych zasad UE, tymczasem postępuje nadmierne rozszerzanie kompetencji instytucji UE i centralizacji – powiedział i zaznaczył trzy główne problemy, z którymi UE nie potrafi sobie poradzić. Są to według niego: utrata tożsamości, zła interpretacja zagadnienia solidarności i kryzys zasady pomocniczości. Nie mniejszym problemem jest to, iż w sprawach drobnych UE jest zbyt natarczywa, a w sprawach wielkich – nieobecna.
Podsumowując na uwagę zasługuje fakt, iż podczas obu wydarzeń 19 i 20 kwietnia, wspólnie dyskutowało ponad stu dwudziestu samorządowców, wójtów, burmistrzów, prezydentów, radnych wszystkich szczebli oraz ekspertów, członków i sympatyków partii Porozumienie. Mam ogromną nadzieję, że jeszcze w bieżącym roku uda nam się zorganizować co najmniej kilka takich spotkań, dlatego tym bardziej zapraszam Państwa do kontaktu z okręgowym zarządem Porozumienia:
biuroposelskiemurdzek@gmail.com lub 798 510 473 Świdnica
beata.zolnieruk@pjg.org.pl tel. 882 068 300 Wałbrzych
jacekhecht@pjg.org.pl Kłodzko
Beata Żołnieruk
zolnieruk gowin

REKLAMA

Kliknij tutaj