https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ważne porozumienie

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A. w Wałbrzychu i Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie – Zdroju podpisały porozumienie o współpracy. W uroczystości uczestniczyła minister edukacji Anna Zalewska.
 
20 kwietnia 2018 r. w siedzibie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victori S.A. w Wałbrzychu miało miejsce uroczyste podpisanie porozumień o współpracy pomiędzy WZK Victoria, Powiatem Wałbrzyskim, Zespołem Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie – Zdroju i Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną Invest-Park. Porozumienie, podpisane w ramach klastra edukacyjnego, zakłada utworzenie w powiatowej szkole klasy patronackiej o kierunku „technik procesów chemicznych”, w której będą się kształcić przyszli pracownicy WZK Victoria S.A. Przy podpisaniu umów obecna była Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, która podkreśliła ogromną wagę szkół branżowych w kształceniu wykwalifikowanej kadry na potrzeby lokalnych zakładów pracy. W imieniu Powiatu Wałbrzyskiego, który jest organem prowadzącym szczawieńskiego Zespołu Szkół porozumienie podpisali starosta Jacek Cichura i wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski, a także dyrektor Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie – Zdroju Jolanta Ozimek. Korzystając z obecności pani minister, dyrektor Jolanta Ozimek przekazała na jej ręce pracę plastyczną uczennicy Zespołu Szkół, która zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Tęcza” wraz z gazetką informującą o dokonaniach placówki w 2017 roku.
– Szkolnictwo zawodowe zostało w Polsce zlikwidowane wiele lat temu i czas pokazał, że to był błąd. Duże zakłady pracy potrzebują wykwalifikowanej kadry, dlatego tworzenie klas patronackich, ukierunkowanych na kształcenie kadry pod konkretnego lokalnego pracodawcę jest bardzo dobrym rozwiązaniem, bo pracodawcy mają na miejscu odpowiednich specjalistów, zaś absolwenci mają możliwość znalezienia stabilnego zatrudnienia po zakończeniu nauki – podkreśla starosta Jacek Cichura.
Oprócz „Ceramika”, podobne porozumienia podpisały 2 placówki z Wałbrzycha: zespoły szkół ul. Ogrodowej i z al. Wyzwolenia.
(GŁ)
Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
cichura kwiatkowski porozumienia wzk
W imieniu Powiatu Wałbrzyskiego porozumienie podpisali starosta Jacek Cichura i wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski.
 
 
 
 
 
 
 
zalewska ozimek
Minister Anna Zalewska otrzymała od dyrektor Jolanty Ozimek pracę plastyczną uczennicy szczawieńskiego zespołu szkół.

REKLAMA