https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dzień otwarty w ZSZS

– Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu zaprasza gimnazjalistów na dzień otwarty w naszej szkole. Zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Mickiewicza 24 w Wałbrzychu już 27.04.2018 r. w godzinach 10.00-13.00. Spotkanie rozpocznie się od powitania gości przez dyrektora szkoły Jolantę Ceran oraz multimedialnej prezentacji szkoły. W programie są także: spotkanie z pedagogiem szkolnym, kierownikiem praktycznej nauki zawodu i pracodawcami, a także prezentacje zawodowe: blacharz samochodowy, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kucharz. Przygotowaliśmy także zajęcia artystyczne, poczęstunek oraz wiosenne zabawy integracyjne – zachęca grono pedagogiczne, pracownicy administracyjni oraz uczniowie Zespółu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu.
(RED)
zespol szkol zawodowych specjalnych

REKLAMA