https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dofinansowanie dla pływaków

Na podstawie rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki, Stowarzyszeniu Przyjaciół Głuszycy przyznano dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację w 2018 roku zajęć sportowych w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”. Zadanie pt. „Głuszyccy Pływacy” skierowane będzie do dzieci z terenu Gminy Głuszyca z klas I-III. Realizowane będzie od lipca do sierpnia na otwartym obiekcie kąpielowym przy ul. Dolnej. Zajęcia prowadzone będą dla dwóch grup 15-osobowych. Udział w projekcie umożliwi dzieciom nabycie podstawowych umiejętności pływackich. Całość zadania wynosi 5750 zł. Wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki sporządziła Monika Kulus -dyrektor CK-MBP, która będzie również koordynatorem zadania.
(SJ)
Basen miejski gluszyca

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty