https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dopłacą do wymiany

Burmistrz Jedliny-Zdroju ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne. Nabór wniosków trwa do 5 marca 2018 r.
 
Wniosek musi zostać złożony na obowiązującym formularzu wraz z niezbędnymi załącznikami. Wnioski złożone po okresie naboru nie będą rozpatrywane. Formularze wniosków można pobrać w następujący sposób: za pośrednictwem strony internetowej www.jedlinazdroj.eu lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedlinie-Zdroju (Biuro Obsługi Klienta). Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski (tj. zawierające wszystkie niezbędne załączniki wymienione we wniosku). Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój. O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne: właściciele, współwłaściciele, najemcy nieruchomości i lokali mieszkalnych. Dofinansowaniu podlega wyłącznie całkowita wymiana ogrzewania węglowego na: kotły opalane gazem, kotły opalane olejem opałowym, piece elektryczne, pompy ciepła. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 7 000 zł. Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, w godz. pracy urzędu (tel. 748455215 wewn. 30).
Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania. Wysokość przyznanej dotacji uzależniona jest od udzielenia Gminie Jedlina-Zdrój pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
(RED)
 jedlina panorama
Gmina Jedlina-Zdrój podejmuje kolejne działania na rzecz poprawy jakości powietrza (fot. JK Żarkowski).

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close