https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Porządkowanie rzeki

Gmina Stare Bogaczowice zawarła porozumienie z Rejonowym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie współfinansowania czyszczenia koryta rzeki Strzegomki w Starych Bogaczowicach. W ramach prac zostaną usunięte samosiejki drzew i krzewów oraz wyrównane zostanie koryto rzeki. Do końca listopada zostanie oczyszczony 700-metrowy odcinek rzeki, od pawilonów do mostu „wałbrzyskiego”, co znacznie zwiększy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na terenie wsi.
(WŚ)
rzeka bogaczowice

REKLAMA

Kliknij tutaj