https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Akcja wystawka

 
Urząd Gminy w Czarnym Borze wraz z firmą ALBA Dolny Śląsk sp. z o.o. w Wałbrzychu organizują w dniach: 03.11.2017 r. – 08.11.2017 r. na terenie gminy Czarny Bór zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 
Harmonogram zbiórki:
03.11.2017r. – Borówno, na parkingu przy sklepie, Borówno 78; Czarny Bór, za budynkiem przedszkola w Czarnym   Borze, ul. Skalników 5a; Czarny Bór, na skrzyżowaniu ul. Polnej i Świerkowej. 4. 06.11.2017 r. – Czarny Bór, na ul. Parkowej, przy Zakładzie Lecznictwa Odwykowego. 5. 07.11.2017 r. – Grzędy, przy przystanku autobusowym (naprzeciwko budynku Grzędy 19). 6. 07.11.2017 r. – Grzędy Górne, przy sklepie, Grzędy Górne 12. 7. 08.11.2017 r. – Jaczków, przy sklepie, Jaczków 26. 8. 08.11.2017 r. – Witków, przy budynku szkoły (Witków 89). 9. 08.11.2017 r. – Witków, przy budynku GOK (Witków 13). Odpady należy umieszczać w kontenerach w wyznaczonych wyżej miejscach. Odpady wystawione po ww. terminach nie będą odebrane.
Opony ciężarowe oraz części samochodowe, styropian, papa, eternit oraz inne odpady budowlane, niekompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny nie będą odbierane.
– Ponadto informujemy mieszkańców, iż niezależnie od prowadzonych zbiórek odpady wielkogabarytowe jak i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można dostarczyć samodzielnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Boguszowie Gorcach przy ul. Brozowej 1 od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 19:00 i w soboty w godz. 09:00 – 13:00, lub w Kamiennej Górze przy ul. Towarowej 49 od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 17:00 oraz w soboty w godz. 09:00 – 13:00 – dodają organizatorzy.
(RED)
akcja wystawka

REKLAMA

Kliknij tutaj