https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ucz się na zdrowie

Przykładamy coraz większą wagę do zachowania zdrowia i dobrej kondycji. Nie dziwi więc fakt, że to właśnie zawody medyczne – związane z terapią, opieką i obsługą specjalistycznego sprzętu, są obecnie tak chętnie wybierane. Ukończenie tego typu kierunku już na poziomie szkoły policealnej, sprzyja stabilizacji finansowej i daje społeczny prestiż.
technik _masazysta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za sukcesem profesji medycznych stoją zmiany demograficzne. Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, ale coraz bardziej świadomym profilaktyki zdrowia. Wymagamy też coraz wyższej jakości usług. Potrzebujemy specjalistów, którzy pomogą nam zadbać o dobrą formę. Kwalifikacje do pracy w służbie zdrowia daje nie tylko ukończenie szkoły wyższej. W TEB Edukacja z powodzeniem kształci się personel medyczny średniego szczebla. Kierunki medyczne cieszą się tu dużą popularnością.
Marzenie o masażu
Technik masażysta to chętnie wybierany kierunek kształcenia w TEB Edukacja. W trakcie dwuletniego cyklu nauki słuchacze nabywają umiejętności w masażu leczniczym, profilaktycznym, sportowym, kosmetycznym. Dodatkowo uczęszczają na rozszerzone zajęcia z fizjoterapii. Wykonywane zabiegi usprawniają leczenie i rehabilitację chorych oraz relaksują i odmładzają osoby zdrowe.
„Podczas nauki w szkołach TEB Edukacja zdobywamy wiedzę z zakresu różnych typów masażu np. medycznego lub sportowego. Jednocześnie szkoła umożliwia nam rozwój w postaci kursów, które oferuje, np. masaż bańką chińską, gorącą czekoladą czy też gorącymi kamieniami.” – mówi Mateusz, absolwent kierunku Technik Masażysta z elementami fizjoterapii.
W szkole TEB Edukacja kierunek ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, dzięki czemu słuchacze mogą skorzystać z wyjątkowej oferty: bezpłatnego doradztwa zawodowego, specjalistycznego kursu: Masaż sportowy wraz z egzaminem. Również dzięki dofinansowaniu, na słuchaczy czeka płatny staż zawodowy ze stypendium stażowym w wysokości 1750 zł brutto.
Terapia i opieka
Rośnie zapotrzebowanie profesjonalistów w dziedzinie terapii i opieki. Opiekun medyczny przyczynia się do usprawnienia kondycji fizycznej, psychicznej i społecznej u osób starszych. Opiekun medyczny planuje, organizuje i wykonuje czynności pielęgnacyjne, higieniczne i opiekuńcze.
Aktywizuje osoby chore do większej samodzielności życiowej. Tylko w szkołach TEB Edukacja program nauczania został rozszerzony o przedmiot „Aktywizacja seniora”. Podczas tych zajęć słuchacze uczą się, w jaki sposób organizować czas wolny osobom starszym. Nabyte w trakcie nauki umiejętności są przydatne zarówno w pracy zawodowej, jak i w codziennym życiu. Pomagają w opiekowaniu się najbliższymi w potrzebie, np. starzejącymi się rodzicami. Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw przyczyniają się do tego, że zawód ten jest poszukiwany na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.
„Wybrałam ten kierunek ponieważ jestem osobą empatyczną i chciałam wykonywać pracę, która wiąże się z udzielaniem pomocy osobom chorym i niesamodzielnym. W ramach nauki w TEB Edukacja uczymy się, jak współpracować z podopiecznym, wsłuchiwać się w jego potrzeby i tworzyć dla niego przyjazne i bezpieczne warunki życia.” – opowiada absolwentka kierunku, Iwona.
Ten kierunek również jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Słuchacze mogą skorzystać ze specjalnej oferty, w skład której wchodzi: bezpłatne doradztwo zawodowe, BEZPŁATNY kurs specjalistyczny – Aktywizacja osób z chorobą otępienną wraz z egzaminem, oraz płatny staż zawodowy ze stypendium stażowym w wysokości 1750 zł brutto.
Przy wyborze zawodu lub chęci przekwalifikowania się warto rozważyć powyższe opcje. Więcej informacji można uzyskać w sekretariatach szkoły.
Wałbrzych, ul. Słowackiego 7, tel. 74 667 08 85, e-mail: walbrzych@teb.pl
Pełna oferta na www.teb.pl
teb masazysta
 

REKLAMA

Kliknij tutaj