https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Pierwsza karetka pogotowia ratunkowego w Wałbrzychu

Wałbrzyskie refleksje historyczne
/wspomnienia, wydarzenia, dokumenty/
 
Trzeba dokładniej uściślić, że chodzi w tym przypadku o pierwszą nowoczesną karetkę na owe czasy, z elementami technicznego wyposażenia medycznego, która pojawiła się w Rejonowej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Wałbrzychu.
 
Kiedy? Prawdopodobnie na początku lat 70- tych ub. wieku. To było ważne wydarzenie i publicznie zauważalny cywilizacyjny postęp w systemie pomocy i ratownictwa medycznego w mieście.
Pierwszym kierowcą tego najnowszego ambulansu był Stanisław Wylęgły (na zdjęciu – fot. archiwum rodzinne S.Wylęgły) wtedy już wieloletni pracownik pogotowia ratunkowego. Przez kolejne wiele lat pracował w tej instytucji jako kierowca i wykwalifikowany ratownik medyczny.
Był mieszkańcem Nowego Glinika, człowiek aktywny sportowo. Początkowo pasjonował się rzutem oszczepem, inni do dziś pamiętają go jako piłkarza miejscowej drużyny LZS Nowy Glinik. S.Wylęgły zmarł w 1993 r. w wieku 60 lat. Urodził się we Francji (Lues-en- Gohelle), w 1946 r. z rodzinną grupą przyjechał do Wałbrzycha. To byli  reemigranci powracający do Ojczyzny. Ale nie tylko w potocznej mowie to środowisko do dziś określa się zwrotem „Francuzi”.
Ryszard Bełdzikowski
pierwsza prawdziwa karetka pogotowia walbrzych

REKLAMA