https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wśród strażaków

Dla uczestników zajęć wakacyjnych w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, pracownicy Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych zorganizowali warsztaty edukacyjne.
 
Zajęcia teoretyczno-praktyczne obejmowały m. in. składanie budek lęgowych dla popielic i orzesznic. Natomiast zajęcia terenowe przeprowadzono w Książańskim Parku Krajobrazowym i zakończono je pieczeniem kiełbasek. Ponownie zorganizowano warsztaty w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu. Dzieci wykonywały m.in. mydełka z gliceryny.
Wizyta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej, umożliwiła zapoznanie się z różnorodnymi pojazdami oraz sprzętem do gaszenia pożarów, a także z działalnością Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego. Jednak największą atrakcją było samodzielne polewanie wodą ze strażackich sikawek.
(BAS)
OSK Wakacje-straz

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty