https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Miliony dla Wałbrzycha

Wałbrzych ograniczy niską emisję dzięki zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej. Na ten cel Gmina Wałbrzych pozyskała ze środków Unii Europejskiej 33 329 502,20 zł, a wartość całkowita projektu wyniesie 45 453 548,84 zł.
 
– Celem projektu „Ograniczenie niskiej emisji w Wałbrzychu poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej” jest: budowa 4 ciągów pieszo-rowerowych (ul. Świdnicka, de Gaulle’a, Sikorskiego, ul. Wysockiego) oraz 2 dróg rowerowych (Noworudzka, 11 Listopada), a także budowa kompleksowego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym, w skład którego wchodzi m. in. system zarządzania energią. Projekt zakłada stworzenie 2 zintegrowanych centrów przesiadkowych. W dzielnicy Szczawienko powstanie m.in. plac manewrowy oraz przystanek dla autobusów, Park&Ride – 40 miejsc, Bike&Ride – 12 miejsc; ponadto wyremontowany i przebudowany zostanie budynek dworca kolejowego Wałbrzych Szczawienko, Na placu Na Rozdrożu powstanie m.in. plac manewrowy dla autobusów z 2 stanowiskami, Bike&Ride – 30 miejsc oraz Park&Ride przy ul. Przemysłowej na 104 miejsca – wylicza Arkadiusz Grudzień, Rzecznik prezydenta Wałbrzycha.
Działaniami uzupełniającymi są inwestycje w energooszczędne oświetlenie uliczne (budowa i wymiana oświetlenia w wybranych lokalizacjach Wałbrzycha) oraz w infrastrukturę drogową transportu publicznego (przebudowa skrzyżowania ul. 1 Maja, Rycerska, Limanowskiego w celu nadania priorytetu transportowi publicznemu w ruchu, przebudowa infrastruktury drogowej przy zintegrowanych centrach przesiadkowych, tj. ul. 1 Maja, Przemysłowej oraz dróg dojazdowych do ww. dworca kolejowego oraz obiektu Park&Ride).
– Przedsięwzięcie przyczyni się do szerszego wykorzystania efektywnego transportu publicznego i niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych, lepszej integracji gałęzi transportu, niższej emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu, zatłoczenia oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, zostanie zrealizowany do końca 2018 r. Podmiotem współrealizującym inwestycję jest Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu – dodaje Arkadiusz Grudzień.
(RED)
herb 2

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty