https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Miliony dla Walimia

6 milionów zł ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej wesprze zwiększenie dostępności zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej “Choina” i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano: rozbiórkę tzw. mostu wiszącego nad jeziorem Bystrzyckim (stan techniczny tego wymaga) i budowę nowej kładki dla pieszych wraz z elementami ścieżki edukacji ekologicznej; przebudowę oraz wyposażenie pomieszczeń zamku Grodno i utworzenie Centrum Bioedukacji Multimedialnej; rozbudowę ośrodka edukacji ekologicznej o Centrum Bioedukacji i Obsługi Ruchu Turystycznego wraz z utworzeniem akwarium z fauną i florą jeziora Bystrzyckiego. Inwestycja pozytywnie wpłynie na poprawę organizacji ruchu turystycznego na terenie Gminy Walim i zmniejszenie presji jego oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo. Natomiast rozbudowa i poszerzenie oferty funkcjonującego na terenie gminy ośrodka edukacji ekologicznej przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej. Projekt ten zwiększy atrakcyjność Gminy Walim oraz pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy regionu.
(EF)
parking zagorze jezioro

REKLAMA

Kliknij tutaj