https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Głuszyckie widoki

Dzięki dofinansowaniu przyznanemu Gminie Głuszyca ze środków Aglomeracji Wałbrzyskiej, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WD 2014-2020, w tym roku zostanie wykonany projekt udostępnienia turystycznego wieży kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Głuszycy.
 
Projekt realizowany jest na podstawie porozumienia, zawartego pomiędzy parafią a Gminą Głuszyca. 16 marca burmistrz Głuszycy Roman Głód podpisał umowę na remont wieży z Wałbrzyskim Konsorcjum Budowlanym Sp. z o.o. Zadanie zrealizowane będzie do grudnia 2017 r. Całkowita wartość projektu wynosi 955 986,53 zł, a pozyskana kwota dofinansowania to 812 588,55 zł.
– Celem projektu jest zwiększenie dostępności turystycznej zabytków w Gminie Głuszyca poprzez przystosowanie zabytkowej wieży Kościoła pw. NMP Królowej Polski do pełnienia funkcji wieży widokowej. W ramach zadania wykonane zostaną prace budowlane mające na celu odnowienie, zabezpieczenie i udostępnienie wieży kościelnej. Zainstalowane zostanie wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności turystycznej, odrestaurowana zostanie elewacja zewnętrzna wieży kościoła oraz jej wnętrza z remontem i częściową wymianą schodów. Wieża wyposażona zostanie w tablice informujące o historii okolic, panoramy z opisem widocznych miejsc oraz stare ryciny i zdjęcia. Multimedialna sieć sensorowa umożliwi turystom pobranie na urządzenia przenośne informacji o obiekcie i o okolicy wraz z informacjami historycznymi. Z wieży podziwiać będzie można panoramę Głuszycy i okolic, a dzięki zainstalowaniu kamer bezprzewodowych obraz przekazywany będzie do Internetu – wyjaśnia burmistrz Roman Głód.
(SJ)
kosciol NMP Krolowej Polski w Gluszycy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wieża kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski stanie się kolejną atrakcją Głuszycy.

REKLAMA

Kliknij tutaj