https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dla małych ojczyzn

– Ciągle są tacy, co chcą robić coś dla innych, bez oglądania się na profity i przywileje, ani też oznaki szerokiej społecznej akceptacji. I mimo wielu przeciwności, ciągle im się chce – powiedział prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej podczas uroczystego spotkania na Podzamczu z członkami tamtejszej rady wspólnoty samorządowej oraz ludźmi z różnych środowisk zawodowych, aktywnie wspierającymi jej inicjatywy w trakcie kończącej się kadencji.
 
Wystąpienie prezydenta akcentowało przede wszystkim rolę aktywności mieszkańców na rzecz swoich małych ojczyzn, podejmujących pożyteczne dla tych obszarów inicjatywy, ale nie licząc w związku z tym na najmniejsze nawet wynagrodzenie w sensie materialnym. Do środowisk inspirujących ważne przedsięwzięcia, z których korzystają ich współziomkowie, dr Szełemej zaliczył podzamczańską RWS, która – jego zdaniem – może być dumna z osiągnięć w mijającym czteroleciu. Zostały one, oczywiście te najważniejsze, wymienione w zamieszczonej ostatnio w Tygodniku DB 2010 w rozmowie z przewodniczącym RWS Jerzym Frajnagielem.
Nawiązując do pytań ze strony uczestników spotkania, prezydent odniósł się do różnego rodzaju prac prowadzonych obecnie w Wałbrzychu, a także do planowanej na 22 kwietnia, z okazji Dnia Ziemi, akcji sadzenia drzew i krzewów. Jak zaznaczył, absurdalność niedawnych aktów prawnych, których dramatycznym pokłosiem było na ogromną skalę wycinanie drzew, w tym wiekowych dębów stanowiących bezcenne zabytki przyrody, skłoniła wałbrzyską społeczność do zrekompensowania wyrządzonych przyrodzie i środowisku szkód, które nadrabiane będą przez całe dziesięciolecia, przez podjęcie wspomnianej akcji. Prezydent gorąco namawia mieszkańców, aby do niej jak najliczniej przystąpili oraz by jej dzień mocno zaznaczył się w życiu miasta.
Omawiając niektóre prace związane ze zmianą oblicza miasta, prezydent zaznaczył, że Wałbrzych jeszcze długo nie będzie należał do miast najbogatszych, ale z powodzeniem może należeć do najbardziej czystych.
Ci spośród uczestników spotkania, których działalność wsparła szczególnie inicjatywy podzamczańskiej rady, otrzymali specjalne podziękowania od prezydenta Wałbrzycha i przewodniczącej Rady Miejskiej Wałbrzycha Marii Anny Romańskiej, która także uczestniczyła w uroczystym podsumowaniu kadencji RWS.
Na zakończenie wystąpił artysta muzyk Andrzej Dziupiński, który przy akompaniamencie gitary wykonał utwory związane m.in. z Wałbrzychem.
Andrzej Basiński
Koniec kadencji RWS 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Anna Romańska i Roman Szełemej na uroczystym spotkaniu RWS Podzamcze.

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close