https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Sprawiedliwy z Głuszycy

 
Stanisława Niebylska z Głuszycy, najmłodsza córka nieżyjącego już Zachariasza Słowińskiego, który ocalił niejedno życie w czasie II wojny światowej, odebrała medal „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”.
 
„Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat” – ta maksyma przyświeca Kapitule Instytutu Pamięci Jad Waszem, przyznającej wyróżnienie osobom i rodzinom, które z narażeniem własnego życia ratowały Żydów z Holocaustu podczas II wojny światowej. W podziękowaniu za bohaterską postawę, społeczność żydowska nadaje tytuł „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” i odznacza specjalnie wybitym medalem noszącym imię i nazwisko odznaczonej osoby, a także dyplomem honorowym i przywilejem wpisania nazwiska na Murze Honorowym w Ogrodzie Sprawiedliwych w Jad Waszem.
Trzy medale „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” wręczyła w dzierżoniowskiej synagodze ambasador Izraela w Polsce – Anna Azari. Jeden z nich odebrała mieszkanka Głuszycy – Stanisława Niebylska, najmłodsza córka nieżyjącego już Zachariasza Słowińskiego, który ocalił niejedno życie w czasie hitlerowskiej okupacji. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy zostało zorganizowane spotkanie burmistrza Głuszycy Romana Głoda ze Stanisławą Niebylską, która opowiadała o wojennej rzeczywistości w małej kolonii Dworzysk w gminie Sokółka (obecnie woj. podlaskie) widzianej z perspektywy małego dziecka.
(SJ)
Stanislawa Niebylska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanisława Niebylska spotkała się z burmistrzem Głuszycy Romanem Głodem.

REKLAMA

Kliknij tutaj