https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dzień sołtysa

soltysi czarny bor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z okazji Dnia Sołtysa wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki zorganizował uroczyste spotkanie, na które zaprosił sołtysów, członków rad sołeckich oraz radnych gminy. Składając wszystkim podziękowania, wójt wyraził słowa uznania za pracę sołtysów, za ich zaangażowanie w realizację postawionych celów oraz działalność na rzecz poprawy jakości życia całej społeczności gminy. Nie zabrakło także życzeń pomyślnej współpracy w przyszłości, a każdy z przybyłych reprezentantów sołectwa otrzymał upominek i gratulacje. Następnie wójt przedstawił zadania zrealizowane z funduszu sołeckiego w 2016 roku oraz omówił planowane inwestycje w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.
(RED)
 

REKLAMA

Kliknij tutaj