https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Spotkania w ramach grup wsparcia dla rodzin zastępczych

pcpr walbrzych
 
 
 
 
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu – Zespół Rodzinnej Pieczy i Świadczeń działając zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, od stycznia 2017 r. organizuje cykliczne spotkania w ramach grup wsparcia dla rodzin zastępczych z Powiatu Wałbrzyskiego, które odbywają się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, w sali obrad rady powiatu.
Tematyka spotkań wynika z sugestii zgłaszanych przez rodziny zastępcze, które prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów i mają na celu wzmocnienie metod pracy z dziećmi.
Pierwsze w tym roku spotkania „grupy wsparcia” odbyły się 27 stycznia 2017 r. i 17 lutego 2017 r. Tematami była „Pierwsza pomoc przedlekarska. Niemowlę. Dziecko w wieku przedszkolnym. Młodzież” oraz „Kieszonkowe stosowne do wieku małoletnich. Jak zabezpieczyć finansowo dziecko na przyszłość? Program 500+”. Uczestnikami grup byli goście: Stefan Ławniczak – specjalista BHP, Janusz Czochra – ratownik medyczny z Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu, a także terapeuta rodzinny tutejszego Centrum –Ewa Boczkowska oraz doradcy finansowi z PLATINUM EYE, których prezentacja multimedialna przybliżyła rodziną zastępczym tematykę zabezpieczenia finansowego przyszłości dziecka.
W bieżącym roku planujemy jeszcze 5 spotkań w ramach grup wsparcia w poniższych terminach:
– w marcu: „Uzależnienia –narkotyki, dopalacze ,Internet, gry komputerowe, telefon i inne”
– w kwietniu: ”Jak rozmawiać z dzieckiem o adopcji? Wsparcie rodziny zastępczej w procesie adopcyjnym”
– w czerwcu: ”Bezpieczeństwo w podróży ,na wakacjach”
– we wrześniu: „Seks i seksualność”
– w październiku: „Organizacja czasu wolnego dzieci”
 
 Wszystkie chętne rodziny zastępcze z Powiatu Wałbrzyskiego serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania.
 
Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

REKLAMA

Kliknij tutaj