https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Co z ul. XXX-lecia PRL?

 
Do 27.03.2017 r. trwają konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy ulicy XXX-lecia PRL w Czarnym Borze. Konsultacje dotyczą wyłącznie mieszkańców ul. XXX-lecia PRL posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 herb czarnego boru
 
 
 
 
 
 
Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej, poprzez złożenie ankiety do urny znajdującej się w holu Biblioteki + Centrum Kultury, ul. Sportowa 43 w Czarnym Borze. Biblioteka + Centrum Kultury jest czynna: poniedziałek 11:00-19:00, wtorek-piątek 9:00-19:00, sobota 10:00-18:00. Ankieta dostępna będzie w pokoju nr 8 (I piętro) Urzędu Gminy Czarny Bór, na stronie www.bip.czarny-bor.pl w zakładce Konsultacje społeczne, a także w holu Biblioteki + Centrum Kultury przy ul. Sportowej 43 w Czarnym Borze. Więcej informacji w sprawie konsultacji znajduje się w ogłoszeniu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Czarny Bór nr 14/2017.
– Zapraszam mieszkańców ul. XXX-lecia PRL do aktywnego uczestniczenia w konsultacjach społecznych związanych z wyłonieniem propozycji nowej nazwy dla ulicy XXX-lecia PRL. Bliższych informacji dotyczących konsultacji społecznych uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Bór lub pod nr telefonu (74) 8450139 wew. 20 – mówi Adam Górecki, wójt Gminy Czarny Bór.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj