https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Noworoczne spotkanie

 
W Karczmie Kamiennej w Czarnym Borze odbyło się noworoczne spotkanie władz gminy z przedsiębiorcami.
 
Tegoroczna uroczystość rozpoczęła się od występów wokalnych przedstawicieli trzech grup: pożegnanie starego roku wyśpiewali członkowie zespołu Radość z Witkowa piosenką Czerwonych Gitar „Mija rok”, następnie dzieci ze świetlic wiejskich wprowadzili zebranych w zimową atmosferę piosenką Blue Cafe „Idą święta”, a nowy 2017 rok przyszedł wraz z przedszkolakami z piosenką „Nowy Roczek, hej”. W dalszej części spotkania wójt gminy Adam Górecki złożył wszystkim życzenia noworoczne, dziękując przedsiębiorcom, za to, że tak aktywnie działają na terenie gminy. Następnie wójt w wielkim skrócie przedstawił to, co działo się w gminie w minionym roku, a także zdradził kluczowe inwestycje planowane na 2017 rok. Tradycją jest, że co roku, przy okazji spotkania noworocznego, wręczane są statuetki „Przyjaciel gminy”. Są one być przyznane firmom, osobom lub stowarzyszeniom, którzy w szczególny sposób wspierały gminę lub ją promowały. W tym roku otrzymali je: Kamil Krzysztof Zieliński – wicewojewoda dolnośląski, za aktywne i skuteczne wspieranie inicjatyw czarnoborskich; ksiądz Paweł Oskwarek, proboszcz parafii Najświętszego Seca Pana Jezusa – za troskę o ochronę zabytków i pozyskanie środków na remont zabytkowego kościoła w Grzędach; Klub Seniora Atrakcyjni. Statuetka trafiła do rąk Ewy Czaplickiej za inicjatywę utworzenia miejsca rekreacyjnego przy Osiedlu Skalników w Czarny Borze; Jerzy Szyda – trener UKN Melafir, za promowanie gminy Czarny Bór poprzez wysokie wyniki jego podopiecznych na zawodach w Polsce i za granicą; prezesi OSP Witków oraz Borówno: Jan Zając oraz Bartłomiej Mrozowski za wzorową współpracę oraz prace na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy.
(RED)
 noworoczne spotkanie czarny bor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przyjaciel Gminy Czarny Bór wraz z wójtem Adamem Góreckim.

REKLAMA

Kliknij tutaj