https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Fundusze sołeckie

Gluszyca_herb
 
 
 
 
 
-Środki budżetu Gminy Głuszyca przeznaczone na fundusze sołeckie zostały w roku 2016 wydatkowane na inwestycje służące poprawie warunków życia mieszkańców wsi – informuje burmistrz Roman Głód. W Kolcach i w Sierpnicy powstały siłownie zewnętrzne przy istniejących już placach zabaw. Koszt siłowni dla jednego sołectwa to 8350 zł. W Łomnicy, w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzeni, przygotowano teren pod planowaną i oczekiwaną – zwłaszcza przez najmłodszych mieszkańców – budowę placu zabaw. W Głuszycy Górnej zamontowane zostało ogrodzenie boiska znajdującego się przy świetlicy wiejskiej wraz z jego monitoringiem. W Grzmiącej Rada Sołecka zdecydowała się przeznaczyć swój fundusz na wkład własny w modernizację boiska wiejskiego. Pozyskane przez Gminę Głuszyca wsparcie finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na modernizację boiska w Grzmiącej wyniosło 50 % wartości inwestycji.
(SJ)  

REKLAMA

Kliknij tutaj