https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Duże inwestycje drogowe

Wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki podpisał umowę dotyczącą przebudowy ul. XXX-lecia PRL i ul. Wesołej w Czarnym Borze.
 
Droga powiatowa nr 3367D zostanie przebudowana na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 367 oraz drogą gminną – do skrzyżowania z drogą powiatową 3367D. Zadanie zostało rozłożone na dwa lata. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 4 189 000 brutto i sfinansowany zostanie w około 63 proc. przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach PROW na lata 2014-2020. Pozostałe środki pochodzić będą z budżetu gminy Czarny Bór oraz Powiatu Wałbrzyskiego. W przetargu wyłoniono wykonawcę, którym zostało Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jeleniej Góry.
– Z punktu widzenia mieszkańców Czarnego Boru to inwestycja bardzo istotna. Przy ulicy XXX-lecia PRL znajdują się ważne dla gminy instytucje: urząd gminy, szkoła, a także kościół, czy biblioteka i centrum kultury. Remont rozpocznie się od odcinka drogi przy ulicy Wesołej do mostu. To bardzo ważny odcinek, ponieważ tamtędy spora liczba dzieci chodzi do szkoły, a – niestety – nie ma tam chodnika – podkreśla Adam Górecki.
(RED)
 podpisanie umowy czarny bor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wójt Adam Górecki podpisał umowę na przebudowę ul. XXX-lecia PRL i ul. Wesołej w Czarnym Borze.

REKLAMA

Kliknij tutaj