https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Sokołowsko bez chodników

Około 300 mieszkańców Sokołowska podpisało się pod sprzeciwem na decyzję konserwatora zabytków, który wstrzymał remont głównej ulicy i chodników w ich miejscowości. – Apeluję o zmianę tej szkodliwej dla mieszkańców decyzji – mówi Marcin Raczyński, burmistrz Mieroszowa.
 
– Nawiązując do decyzji nr 1177/2016 z 23 września br., wydanej przez Delegaturę Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Wałbrzychu nakazującej Powiatowi Wałbrzyskiemu wstrzymanie prowadzonych robót budowlanych w Sokołowsku na działce nr geod. 107, chciałbym wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie związane z pojawiającym się zagrożeniem niezrealizowania tej inwestycji – mówi burmistrz Marcin Raczyński.
Przypomnijmy: inwestycja, realizowana przez Powiat Wałbrzyski, polegająca na remoncie głównej ulicy przebiegającej przez Sokołowsko, była wyczekiwana przez mieszkańców tej miejscowości od ponad 20 lat. Szansa pojawiła się w momencie przekazania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ponad miliona złotych na ten cel po szkodach spowodowanych ulewnymi opadami deszczu w 2014 roku. W tej chwili w Sokołowsku zdemontowane są niemal wszystkie chodniki wraz z krawężnikami. Niestety, prace – pomimo sprzyjających warunków atmosferycznych – zostały wstrzymane.
– Jestem przekonany, że konserwator zabytków wydając swój nakaz wstrzymania prac, działał w interesie ochrony zabytkowego układu urbanistycznego Sokołowska. Jednakże w chwili obecnej mamy dość krytyczną sytuację, kiedy to w niedługim czasie zacznie spełniać się czarny scenariusz – wykonawca prac odstąpi od umowy z inwestorem, inwestor straci dotację, a mieszkańcy Sokołowska zostaną na długie miesiące z błotem zalegającym na całej długości miejscowości. Pragnę bowiem poinformować, że inwestor musi zakończyć i rozliczyć tę inwestycję do 15 grudnia br. Inaczej straci środki finansowe na wspomniany remont. Wydaje mi się, iż w chwili obecnej nie ma sensu szukanie winnych zaistniałej sytuacji. Jeżeli Powiat Wałbrzyski, jako inwestor, popełnił błąd nie uzgadniając wyżej wspomnianych prac z konserwatorem zabytków, z pewnością poniesie tego konsekwencje. Jednakże – jako gospodarz gminy Mieroszów – zwracam się z prośbą o odstąpienie od decyzji nr 1177/2016 oraz pilne uzgodnienie z inwestorem dalszego przebiegu prac. Chciałbym nadmienić, że w całej tej sytuacji najbardziej poszkodowaną grupą będą mieszkańcy Sokołowska, przedsiębiorcy i turyści. Nie wyobrażam sobie, aby ta inwestycja nie została zrealizowana. W rozmowie z przedstawicielem firmy Budimex (wykonawca prac), otrzymałem informację, że jeżeli w ciągu dwóch tygodni nie będą mogli wrócić na plac budowy, poważnie rozważą rozwiązanie umowy z inwestorem. Byłaby to katastrofa dla Sokołowska. W swej decyzji konserwator zabytków nadał rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny. Do swego pisma załączyłem apel ponad 300 mieszkańców Sokołowska, którzy wskazują, że ważnym interesem społecznym jest właśnie zakończenie remontu ul. Głównej – pod czym również się podpisuję. Zatem raz jeszcze zwracam się z prośbą o odstąpienie od decyzji nr 1177/2016 oraz pilne uzgodnienie z inwestorem dalszego przebiegu prac – apeluje burmistrz Marcin Raczyński.
(RED)
 sokolowsko-bez-chodnikow
 
 
 
 
 
 
 
 
Konserwator zabytków wstrzymał remont drogi w Sokołowsku, a mieszkańcy zostali bez chodników.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty