https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Bieganie pod Książem

Patryk Łazarski i Joanna Hoja zwyciężyli w kategorii open przełajowego XXVIII Biegu Książańskiego, którego 4,6-kilometrowa trasa prowadziła ścieżkami malowniczego parku krajobrazowego.
 
Za nimi uplasowałi się: Jacek Baranowski i Daniel Kłosowski oraz Anna Pernej i Agnieszka Kluzek. Zawody zorganizował Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” przy współudziale Fundacji na rzecz Odzyskiwania Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL. Imprezie patronowało Miedzynarodowe Stowarzyszenie Sportu dla Wszystkich TAFISA. Zawodników uhonorowano pamiątkowymi medalami i nagrodami rzeczowymi.
(BAS)
Bieg Ksiazanski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na trasie podzamczanskiego przełaju.

REKLAMA

Kliknij tutaj