https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wójt z absolutorium

Miroslaw Lech fotka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podczas sesji Rady Gminy Stare Bogaczowice, radni udzielili wójtowi Mirosławowi Lechowi (na zdjęciu) absolutorium za 2015 rok. Zrealizowane dochody Gminy Stare Bogaczowice w ubiegłym roku wyniosły 12 775 112,85 zł, co stanowi 99,3 % planowanych do uzyskania dochodów. Wydatki gminy wyniosły 12 592 320,33 zł tj. 88,4 % prognozowanych do realizacji wydatków, tworząc tym samym planowaną nadwyżkę w kwocie 182 792,52 zł. Radni najpierw zapoznali się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie sprawozdania wójta gminy z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice za 2015 rok i pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Bogaczowice, a następnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok. Za udzieleniem absolutorium głosowało 14 radnych, przeciwko głosował tylko radny Eugeniusz Rajca.
(RED)

REKLAMA

Click Here