https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Rafał Dzimira wiceburmistrzem Mieroszowa

Zgodnie z zapowiedzią, burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński powołał swojego nowego zastępcę. Został nim Rafał Dzimira z Sokołowska.
 herb mieroszowa
 
 
 
 
 
 
 
Nowy zastępca burmistrza Mieroszowa 1 marca 2016 roku wygrał konkurs na stanowisko inspektora do spraw projektów w Referacie Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.
– Kandydat spełnił niezbędne i w dużym stopniu dodatkowe wymagania. Wykazał się dużym zakresem posiadanej wiedzy, doświadczeniem oraz predyspozycjami gwarantującymi prawidłowe wykonywanie zadań. Ponadto uzyskał pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej – uzasadnił wtedy wybór Rafała Dzimiry burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński.
Po 4 miesiącach pracy na tym stanowisku Rafał Dzimira został 1 lipca 2016 r. awansowany na stanowisko zastępcy burmistrza Mieroszowa, zajmując stanowisko zwolnione 30 czerwca przez Wiesława Zalasa.
– Nowy zastępca jest magistrem ochrony środowiska Uniwersytetu Opolskiego. Pracował m.in. w Fundacji Krzyżowa i spółce Sanatoria Dolnośląskie. Jest społecznikiem, uczestnikiem i współtwórcą wielu projektów na terenie Gminy Mieroszów, doświadczonym organizatorem w dziedzinie turystyki, marketingu, współpracy międzynarodowej. Posługuje się 4 językami obcymi. – Do głównych zadań powierzonych zastępcy burmistrza należy koordynowanie pracy Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej, Referatu Oświaty i Kultury oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Witając oficjalnie nowego zastępcę, burmistrz Marcin Raczyński skierował również podziękowania za dotychczasową współpracę odchodzącemu z tego stanowiska Wiesławowi Zalasowi – czytamy w komunikacie Gminy Mieroszów.
O kulisach odejścia Wiesława Zalasa z mieroszowskiego magistratu pisaliśmy w artykule „Rybczyński za Zalasa?”.
(RED)

REKLAMA

Click Here