https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Komunikacja bez barier

autobus miejski na 5
 
 
 
 
 
 
 
Władze Wałbrzycha i kierownictwo firmy autobusowej, odpowiedzialnej za komunikację miejską w Wałbrzychu i okolicznych gminach, podpisały „Deklarację Życzliwości”. – Celem programu „Transport bez barier” jest likwidacja barier transportowych na terenie miasta Wałbrzycha, dostosowanie usług transportowych w Wałbrzychu do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych oraz rodziców z małymi dziećmi w wózkach. Wypracowanie systemu obsługi, który będzie wpływał na wzrost jakości świadczonych usług, które staną się bardziej dostępne dla mieszkańców, co przyczyni się do bardziej aktywnego trybu życia osób niepełnosprawnych. Realizacji programu przyświeca hasło „Wałbrzych miastem wolnym od barier” – wyjaśnia Arkadiusz Grudzień, rzecznik prasowy prezydenta Wałbrzycha. Jednym z pierwszych zadań w ramach likwidacji barier będą praktyczne szkolenia dla kierowców i konduktorów z udziałem osób na wózkach.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj