https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Coraz więcej stypendystów

stypendia czarny bor wreczenie
W sali widowiskowej Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Czarnym Borze odbyła się uroczysta gala wręczenia stypendiów sportowych za wyniki i osiągnięcia z roku poprzedniego. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Czarnym Borze jest to gratyfikacja finansowa dla osób fizycznych osiągających wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwem sportowym mająca na celu wspieranie rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo. W 2016 roku uhonorowanych zostało 23 zawodników pochodzących z czterech klubów sportowych: UKN „Melafir”, AZS AWF Wrocław, ULZKS „Heros” oraz KS Taekwon-Do „Kobra”. Na uroczystość przybyli laureaci stypendiów sportowych, a także ich rodzice oraz prezesi i trenerzy Klubów Sportowych, z których wywodzą się utalentowani zawodnicy. Wójt Adam Górecki w słowach skierowanych do zebranych zauważył, że liczba stypendystów roście z roku na rok i jest coraz więcej młodych sportowców z wybitnymi osiągnięciami. Pogratulował zawodnikom dotychczasowych dokonań i życzył nieustannej wytrwałości w wytyczaniu i osiąganiu kolejnych celów. Wyraził też nadzieję, że przyznane stypendia będą motywacją i zachętą dla zawodników do osiągania coraz lepszych wyników. Stypendyści, którzy wraz z rodzicami wychodzili na scenę, otrzymali z rąk wójta dyplomy, a rodzicom wręczone zostały listy gratulacyjne. Jak co roku wójt nie zapomniał także o trenerach i prezesach klubów sportowych, których profesjonalna praca trenerska przyniosła wymierne korzyści w postaci sukcesów zawodników na krajowych i międzynarodowych arenach sportowych.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj