https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Jest opinia, będzie koncesja?

23 marca 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał pozytywne postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu melafiru ze złoża Rybnica Leśna przez spółkę Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy.
KSS-BARTNICA-KOPALNIA-RYBNICA-03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W uzasadnieniu decyzji podkreślono, że kontynuacja wydobycia melafiru w Rybnicy Leśnej przez KSS Bartnica nie powinna znacząco wpływać na środowisko przyrodnicze, w tym na obszar Natura 2000. Pozytywne postanowienie RDOŚ dla Kopalni Melafiru w Rybnicy Leśnej stanowi bardzo ważne rozstrzygnięcie w trwających od przeszło 5 lat procedurach, związanych ze staraniami kopalni o kontynuację trwającego w tym miejscu od stu lat wydobycia. Teraz decyzję środowiskową, umożliwiającą kopalni wystąpienie o nową koncesję, powinien wydać burmistrz Mieroszowa.
– Wierzymy, że decyzja pana burmistrza również będzie pozytywna –mówi Jakub Madej, prezes KSS Bartnica. – To pozwoliłoby kopalni nautrzymanie wielu miejsc pracy i pozytywnie wpłynęło na budżet i rozwój gospodarczy gminy Mieroszów – dodaje prezes.
(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty