https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wałbrzyszanie bez próchnicy

Wałbrzyski program profilaktycznej opieki stomatologicznej ma zapobiegać rozwojowi próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży z wałbrzyskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Program jest realizowany w latach 2015 – 2017, ponieważ dotychczasowe doświadczenia pokazują, że opieka stomatologiczna dzieci i młodzieży była niewystarczająca.
billboard-gabinety-stomatologiczne
 
 
 
 
 
 
 
Dane Ogólnopolskiego Monitoringu Stanu Zdrowia Jamy Ustnej dowodzą, że stan uzębienia dzieci i młodzieży jest bardzo zły. Próchnicę ma 69 procent 3 latków, 88 procent 6- latków i 81 procent 12- latków. Nieleczona próchnica może być przyczyną groźnych dla życia chorób, między innymi: serca, stawów, nerek. Jest też przyczyną nieodwracalnych chorób miazgi, tkanek około wierzchołkowych, co w konsekwencji prowadzi do utraty zębów i wymaga drogiego leczenia zachowawczego, chirurgicznego czy protetycznego.
– Chcemy to zmienić i jako pierwsi w Polsce wdrożyliśmy program, który ma charakter profilaktyczny i leczniczy. Łączna liczba dzieci objętych opieką docelowo wyniesie około 11 000, co stanowi blisko 10 procent całej populacji naszego miasta – wyjaśnia prezydent Roman Szełemej.
W walce z tą chorobą edukacja i promocja zdrowia jamy ustnej winna mieć w profilaktyce zachowawczej ważne miejsce. Najkorzystniejszym środowiskiem promocji zdrowia jest szkoła, gdzie większość nawyków także tych związanych ze zdrowiem kształtuje się podczas okresu dzieciństwa. Szkoła jest także dobrym obszarem wdrażania i realizacji programów prozdrowotnych, gdyż mogą one być kierowane do znacznego kręgu zainteresowanych jak: rodzice, nauczyciele, lekarze i higienistki szkolne, a także uczące się dzieci i młodzież szkolna. Oświata zdrowotna to przede wszystkim działania dotyczące edukacji rodziców. Świadomy rodzic lub opiekun kształtuje prawidłowe nawyki higieniczne, żywieniowe i postawy prozdrowotne dzieci. Zadaniem rodziców jest zachęcanie dzieci do właściwego mycia zębów, oraz dbanie o higienę jamy ustnej w tym do regularnych wizyt u stomatologa. Proponowanie wspólnego mycia zębów, uczęszczanie z dzieckiem na wizyty kontrolne i profilaktyczne, oraz decydowanie o wyborze potraw i produktów zdrowych dla zębów. Za te działania odpowiedzialna jest higienistka stomatologiczna współpracująca z nauczycielami nauczania początkowego i rodzice.
– W ramach niniejszego programu podejmowane będą działania edukacyjne w szkołach w zakresie higieny jamy ustnej w formie pogadanek, prelekcji lub wykładów, prowadzonych przez higienistkę stomatologiczną lub lekarza stomatologa. Dla dzieci i młodzieży będą one prowadzone w ramach lekcji wychowawczych, a dla rodziców i opiekunów dzieci objętych programem – na specjalnych spotkaniach w szkole, na które dostaną pisemne zaproszenie od wychowawców. Będą także wspólne spotkania uczniów i ich rodziców oraz opiekunów w szkole, na które dostaną pisemne zaproszenie od wychowawców. Będzie w ich trakcie mowa o roli węglowodanów w zapobieganiu próchnicy zębów – jak ograniczyć ich szkodliwe działanie; o roli diety w prawidłowym rozwoju zębów. Dużo miejsca zajmie prawidłowe szczotkowanie zębów – demonstracja i ćwiczenia na fantomach-metodą roll i Fonesa oraz właściwy dobór szczoteczki i pasty. Ponadto będzie mowa o roli płytki nazębnej w rozwoju próchnicy zębów – demonstracja wybarwiania płytki fuksyną oraz zapobieganiu wadom zgryzu przez eliminacje parafunkcji. Zostaną przygotowane materiały dydaktyczne na te tematy, które zostaną wręczone dzieciom i rodzicom i opiekunom w czasie organizowanych spotkań. Założenia programowe przewidywały w pierwszym etapie realizacji utworzenie standardowych gabinetów stomatologicznych w pięciu placówkach szkolnych w roku 2015. Po zakończeniu pierwszego etapu programu przeprowadzona została ocena jego wdrażania i funkcjonowania, w wyniku, której podjęte będą ewentualne działania usprawniające i dalsza realizacja założeń programowych, to jest uruchamianie nowych szkolnych gabinetów stomatologicznych, aby każde dziecko objęte było szkolną podstawową opieką stomatologiczną. Adresatami programu są uczniowie wałbrzyskich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dzieci w wieku 6 lat uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach. Wdrożenie programu stanowi propozycję wypracowania rozwiązań w tworzeniu systemu podstawowej medycyny i zdrowotnej profilaktyki szkolnej, której funkcjonowanie wydaje się być niezbędne dla lepszej dostępności podstawowych świadczeń zdrowotnych i poprawy zdrowia dzieci i młodzieży w ważnym dla tej grupy rozwojowym okresie życia. Program stawia nie tylko na indywidualne działania edukacyjne, promocyjne, ale także na badania stomatologiczne i leczenie zachowawcze. Wszystkie gabinety stomatologiczne w szkołach będą wyposażone w sposób standardowy, spełniając jednocześnie warunki stawiane przez NFZ, stosowane będą tam takie same procedury i materiały – wyjaśnia Arkadiusz Grudzień, rzecznik prasowy prezydenta Wałbrzycha.
(RED)

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close