https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Stypendia sportowe w Czarnym Borze

stypendia czarny bor
Kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe oraz stowarzyszenia kultury fizycznej mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników z terenu Gminy Czarny Bór za osiągnięcia sportowe roku 2015. Termin składania wniosków upływa 1 lutego br. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium sportowego oraz wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej Gminy Czarny Bór.
(RED)

REKLAMA