https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Partner z Czech

glod rokitnice
 
 
 
 
 
 
 
Gmina Głuszyca podpisała umowę partnerską z czeskimi Rokytnicami w Orlickich Górach. Uroczyste podpisanie umowy o partnerstwie i wzajemnej współpracy pomiędzy Gminą Głuszyca a Gminą Rokytnice w Orlickich Górach odbyło się w czasie wizyty głuszyckiej delegacji w czeskich Rokytnicach. W wyniku wcześniej przeprowadzonych spotkań, w których uczestniczyli burmistrz Głuszycy Roman Głód i starosta Rokytnic Petr Hudousek oraz radni Rady Miejskiej obu gmin strony postanowiły zawiązać partnerstwo w celu wspierania inicjatyw i możliwości współpracy pomiędzy Gminami, organizacjami i osobami fizycznymi z obu terenów.
– Współpraca z Gminą Rokytnice dotyczyć będzie takich dziedzin jak kultura, sport, ochrona środowiska, edukacja, wymiana młodzieży i innych grup społecznych. Dzięki podpisanemu partnerstwu obie Gminy będą mogły razem aplikować o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na wspólne przedsięwzięcia – mówi Roman Głód.
Po podpisaniu umowy partnerskiej starosta Rokytnic zaprosił delegację polską składająca się z radnych Rady Miejskiej w Głuszycy, przedstawicieli sołectw, gminnych placówek oświatowych i organizacji pozarządowych do zwiedzenia szkoły, nowej remizy strażackiej, muzeum kolejnictwa, zabytkowego kościoła i nowoczesnego, multimedialnego Muzeum Orlickich Gór w Rokytnicach.
(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty