https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gra miejska w Szczawnie-Zdroju

Ponad 100 uczestników wzięło udział w grze miejskiej zorganizowanej przez Miejską Szkołę Podstawową w Szczawnie-Zdroju. Wydarzenie było jednym z przedsięwzięć placówki w ramach programu „Architekci naszej rzeczywistości”, którego inicjatorem jest Fundacja Banku Zachodniego WBK Grupa Santander.
 
– Ideą projektu jest przywrócenie pamięci o postaciach ważnych dla lokalnej społeczności. Dyrektor szkoły Sylwia Kotarba oraz grono pedagogiczne stworzyli program: „Ocalić od zapomnienia-rzecz o Ignacym Potockim” i tym samym podjęli wiele działań popularyzujących postać wybitnego balneologa, który miał ogromny wpływ na rozwój uzdrowisk w Polsce. Dla uczniów zorganizowany został konkurs na projekt etykiety szczawieńskiej wody mineralnej oraz quiz wiedzy o Ignacym Potockim, a dla kuracjuszy i mieszkańców Szczawna-Zdroju wystawa w Zakładzie Przyrodolecznicznym przybliżająca postać naukowca. Gra miejska była podsumowaniem całego projektu. Uczniowie wraz z rodzicami spędzili sobotnie przedpołudnie bawiąc się wspólnie w najważniejszych miejscach szczawieńskiego uzdrowiska. W grupach rozwiązywali zadania i zagadki oraz szukali kolejnych wskazówek, które ostatecznie doprowadziły ich do budynku, który jest położony w sercu Parku im. H. Wieniawskiego oraz gdzie mieszkał i pracował Ignacy Potocki. Uczestnicy przybywający na metę na boisko Miejskiej Szkoły Podstawowej otrzymali pamiątkowe dyplomy. Na wszystkich czekał rownież słodki poczęstunek. Zdaniem dzieci i ich opiekunów było to ekscytujące wydarzenie, które pozwoliło na wspólne spędzenie czasu, dobrą zabawę oraz poznanie ważnych faktów dotyczących uzdrowiska – relacjonuje Marta Kicińska-Mnich.
(RED)
gra miejska szczawno
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczestnicy gry miejskiej w Szczawnie Zdroju.

REKLAMA

Kliknij tutaj