https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Podwórkowa Liga Światowa

Fundacja  „Z Całego Serca” organizuje turniej siatkarski amatorów „Podwórkowa Liga Światowa”. Impreza rozpocznie się 19.09.2015r. o godzinie 9:00 na boisku sportowym przy Gminnym Zespole Szkół nr 2 przy ul. 11-go Listopada 75 w Wałbrzychu.
 
TERMIN I MIEJSCE:
18.09.2015r. piątek godz. 17.30 – trening przed turniejem, spotkanie organizacyjne
19.09.2015r. sobota, godzina 9:00 – boisko sportowe przy Gminnym Zespole Szkół nr 2 przy ul. 11-go Listopada 75 w Wałbrzychu
– zgłoszenia można dokonać do 17.09.2015r poprzez wysłanie SMS-a z nazwą drużyny  pod numer tel. 794729273
– liczba drużyn ograniczona
 
 
PROGRAM TURNIEJU:
18.09.2015:
17.30- trening przed Turniejem
19.09.205:
9.00-  oficjalne rozpoczęcie turnieju
9.15-  rozgrzewka zespołów
9.30-   rozpoczęcie spotkań eliminacyjnych
 
ZASADY PRZEPROWADZENIA TURNIEJU:
– w turnieju uczestniczą zespoły nie zrzeszone w PZPS oraz drużyny zaproszone  przez organizatorów,
– Skład zespołu tworzy 5 zawodników (drużyny mieszane chłopcy i dziewczęta)
– Dwie kategorie wiekowe drużyn od 13 do 17 lat oraz od 18 do 21 lat.
– Na boisku musi znajdować się co najmniej czterech zawodników. W przypadku mniejszej ilości lub dekompletacji zawodników zespół przegrywa walkowerem w stosunku 0:2 (0-15;0-15)
– każdy zespół typuje kapitana, który uczestniczy w losowaniu grup oraz przedstawia pisemnie skład zespołu
– kapitan  jest odpowiedzialny za porządek i zachowanie się zawodników podczas trwania turnieju
– zespoły rozgrywają mecze w systemie (każdy z każdym lub pucharowym)
– na boisku obowiązuje wyłącznie obuwie sportowe i stroje  sportowe.
– mecze będą rozgrywane według przepisów PZPS
– zgłoszenia można dokonać do 17.09.2015r poprzez wysłanie SMS-a z nazwą drużyny  pod numer tel. 794729273
– liczba drużyn ograniczona
REGULAMIN:
– mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych setów do 15 punktów każdy, TIE BREK rozegrany będzie do 9 pkt.
– w kwestiach spornych podczas meczu ostateczną decyzje podejmuje sędzia Referent do spraw sędziowskich i sędziów grupowych P. Paweł Biel,  a zawodnicy zobowiązują stosować się do jego decyzji. W przypadku niesportowego zachowania zawodnik będzie karany zgodnie z regulaminem PZPS.
NAGRODY I TYTUŁY:
Nagrody zespołowe:
– Zwycięskie 3 zespoły otrzymują puchary.
Nagrody indywidualne :
– uczestnicy Turnieju otrzymają pamiątkowe dyplomy
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– mecze będzie sędziował Pan Paweł Biel- referent do spraw sędziowskich
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje powstałe w czasie turnieju
– organizator  ma prawo do dyskwalifikacji z turnieju zawodnika lub całego zespołu w przypadku niesportowego zachowania lub stwierdzenia złamania któregokolwiek z punktów regulaminu turnieju
– ostateczne decyzje podejmuje organizator.
– organizator  zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i zasadach turnieju
– w razie zgłoszenia konfrontacji zawodnika lub zawodników przez kapitana drużyny przeciwnej sędzia ma obowiązek sprawdzenia tożsamości zawodnika/zawodników z zgłoszeniem na liście startowej oraz pod względem ustalonych przepisów dotyczących uczestnictwa w rozgrywanym Turnieju Piłki Siatkowej .
siatka plakat

REKLAMA

Kliknij tutaj