https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Mieszkania do wzięcia

sm skarbek 3m

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Skarbek” z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki 66I ogłasza przetarg nieograniczony – ustny na ustanowienie odrębnej własności n/w lokali mieszkalnych, który odbędzie się

w dniu 16 marca 2015 rokuw siedzibie Spółdzielni

 

  1. Wałbrzych, ul. Słowicza 11/53 (X piętro); 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c. o powierzchni użytkowej 35,60m2;cena wywoławcza : 60.600,00 zł; wadium : 3.000,00 zł;

 

–     godzina przetargu : 1100

 

  1. Wałbrzych, ul. Basztowa 28/3 (I piętro; budynek po termomodernizacji); 2 pokoje, kuchnia przedpokój, łazienka z w.c. o powierzchni użytkowej 48,61m2;cena wywoławcza : 104.300,00 zł; wadium : 5.200,00 zł;

 

–     godzina przetargu : 1130

 

  1. Wałbrzych, ul. Stefana Okrzei 1/11 (II piętro); 3 pokoje, kuchnia przedpokój, łazienka, w.c. o powierzchni użytkowej 57,40m2;cena wywoławcza : 85.300,00 zł; wadium : 4.300,00 zł;

 

–     godzina przetargu : 1200

 
Lokale będące przedmiotem przetargu zostaną udostępnione zainteresowanym w celu oglądnięcia w dniu 9 marca 2015 roku :
– lokal przy ul. Słowiczej 11/53                         –  godz. 1330
– lokal przy ul. Stefana Okrzei 1/11       –  godz. 1400
– lokal przy ul. Basztowej 28/3             –  godz. 1400
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Skarbek”, Bank PKO BP O/Wałbrzych Nr 62 1020 5095 0000 5202 0007 1399 w takim terminie, aby w dniu odbycia się przetargu wpłata była odnotowana na koncie Spółdzielni.
W przetargu uczestniczą tylko te osoby, które wpłaciły wadium, za wyjątkiem współmałżonków                           i pełnomocników zainteresowanych posiadających właściwe umocowanie notarialne lub potwierdzone przez pracownika Spółdzielni.
 
 
Ponadto Spółdzielnia ogłasza przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego, położonego wWałbrzychu, ul. Stanisława Moniuszki 66II – o powierzchni 37,70 m2 (dwa pomieszczenia) ze stawką wyjściową z tytułu najmu w kwocie 5,06 zł/m2 netto.
Oferty pisemne należy przesłać na adres Spółdzielni Mieszkaniowej „Skarbek” ul. Stanisława Moniuszki 66I 58-300 Wałbrzych, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w 15 dniu od daty ogłoszenia przetargu o godzinie 1000 w siedzibie Spółdzielni.
 
Warunki przetargów określone są w Regulaminie organizowania i przeprowadzania przetargów na pierwszeństwo ustanawiania tytułów prawnych do lokali mieszkalnych i użytkowych wolnych w sensie prawnym dostępnym w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 10); tel. 74 666-22-64; 74 666-22-65 i na stronie internetowej Spółdzielni : www.sm-skarbek.pl. 
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargów lub ich unieważnienia bez podania przyczyny.

 

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty