https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Odnowa dolnośląskiej wsi

Gminy Głuszyca, Mieroszów i Stare Bogaczowice, decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, dostaną pieniądze z budżetu województwa na inwestycje w infrastrukturę.

– Dofinansowanie projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w subregionie wałbrzyskim w 2024 roku wyniesie ponad 3 miliony złotych. Podczas ostatniej Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego udzieliliśmy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania, które będą realizowane przez gminy w ramach projektów złożonych w konkursie „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2024 roku. Planowane projekty będą realizowane w kilku zakresach: od remontów świetlic, przez zagospodarowanie miejsc rekreacji i użyteczności publicznej, remonty i wyposażenie bibliotek, po zakup instrumentów i strojów ludowych – wyjaśnia Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Gmina Głuszyca dostała 40 000 zł na adaptację lokalu użytkowego przy ul. Sudeckiej 6 w Łomnicy na potrzeby świetlicy wiejskiej, Gmina Stare Bogaczowice dostała 37 999 zł na utworzenie parku linowego dla dzieci w miejscowości Stare Bogaczowice, a Gmina Mieroszów dostała 40 000 zł na remont budynku w Unisławiu Śląskim na potrzeby świetlicy wiejskiej.

– Dzięki pozyskaniu środków z programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, na I piętrze powstanie budynku przy ulicy Unisław Śląski 4b utworzymy świetlicę wiejską. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację tego zadania – mówi Andrzej Lipiński, Burmistrz Mieroszowa.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty