https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Samorządowiec z pasją

Rozmowa z Andrzejem Lipińskim, wicestarostą powiatu wałbrzyskiego.
portrety-11 - Kopia
Czym jest dla Pana praca w samorządzie?
Andrzej Lipiński: – Działalność publiczna jest moją długoletnią pasją, praca z ludźmi i dla ludzi dostarcza mi wiele satysfakcji, jest ciągłym wyzwaniem i siłą. Z samorządem powiatowym związany jestem od jego początku, czyli od roku 1999. Pełniłem w nim wiele funkcji: byłem wiceprzewodniczącym i przewodniczącym rady, członkiem zarządu , a obecnie wicestarostą.
 
Czy praca w tej kadencji różniła się od poprzedniej ?
– Lata 2010-2012 to powiat, który: funkcjonował z miastem Wałbrzych, miał w budżecie prawie 150 mln złotych, a w radzie powiatu zasiadało 29 radnych, w tym 20 z Wałbrzycha. Od 1 stycznia 2013 roku Wałbrzych stał się miastem na prawach powiatu. Przekazane zostały zadania i kompetencje, zmieniły się granice administracyjne. Oczywiście, budżet powiatu ziemskiego zmniejszył się o 100 mln zł. Obecnie w radzie powiatu zasiada 17 radnych, którzy są przedstawicielami ośmiu gmin wchodzących w skład obecnego powiatu. To wszystko znacząco mieniło funkcjonowanie powiatu bez Wałbrzycha i wytyczyło wiele nowych zadań.
 
Jaka jest przyszłość powiatu ziemskiego?
– Dobra. Tym bardziej, że w lipcu tego roku przyjęto jeden z najważniejszych dokumentów jakim jest Strategia Rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2014-2020. Nad opracowaniem tego dokumentu pracowali radni i pracownicy starostwa. Dokument poddany został konsultacjom w gminach i będzie służył powiatowi w celu pozyskiwaniu środków unijnych w latach 2014-2020. To również ważny dokument, który określa cele i zamierzenia w rozwoju Ziemi Wałbrzyskiej.
 
  Jakie remonty i inwestycje realizujecie na drogach powiatowych. Co zostało zrobione?
– W tych niespełna dwóch latach wyremontowaliśmy 8,87 km dróg powiatowych z kwotę 6 092 695 zł z czego dofinansowanie z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych to kwota 4 366 486 zł, a pozostałe środki to wkład własny powiatu w kwocie 1 726 209 zł. Za te pieniądze wyremontowaliśmy między innymi: w gminie Walim drogę powiatową nr 2882 D w Dziećmorowicach – 3,595 km, w gminie Stare Bogaczowice drogę powiatową nr 3464 D w Gostkowie – 0,600 km, w Boguszowie- Gorcach wykonany został remont wiaduktu łączącego ul. Kosteckiego w wałbrzyskim Sobięcinie z ul. Reymonta w Kuźnicach, a w Czarnym Borze przebudowany został most w ciągu drogi powiatowej nr 3366D – ul. Wałbrzyska. Ponadto rozpoczął się remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3377 D w Sierpnicy – koszt zadania 251 tys. zł i są to środki własne z budżetu powiatu.
 
A co w Pana okręgu udało się zrobić?
– Mój okręg wyborczy to gminy Czarny Bór i Mieroszów. Wykonany został remont bardzo zniszczonej drogi powiatowej nr 3367 D w Grzędach, na odcinku – 2,775 km, i jest to kolejny odcinek tej drogi, której remont rozpoczęliśmy w roku 2012 (a wykonaliśmy wtedy 1 km nowej nawierzchni). W gminie Mieroszów przebudowane zostały 2 km drogi powiatowej 3470 D, prowadzącej z Mieroszowa do Różanej. Droga ta wiedzie między innymi do Krzeszowa i ZOO Farmy w Łącznej – osobliwych atrakcji turystycznych. Ponadto przebudowany został przepust w drodze powiatowej w Nowym Siodle, a wspólnie z gminą Mieroszów wykonany został chodnik w Sokołowsku. W ramach napraw cząstkowych, uzupełnione zostały nawierzchnie dróg powiatowych w Witkowie, Łącznej i na ul. Sportowej w Mieroszowie.
 
Wciąż prowadzone są także remonty dróg w gminie Walim. Kiedy się zakończą?
– Bardzo ważne zadanie, które realizujemy w gminie Walim, to przebudowa drogi powiatowej nr 3356 D z Walimia do Rzeczki. Obecnie na ukończeniu jest I etap – odcinek o długości 0,750 km. Koszt remontu 1 336 098 zł, a z tego 1 047 466 zł to środki z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Napotkaliśmy tu na wiele trudności, zarówno z wykonawcą tych robót, jak i podziemnym uzbrojeniem tej drogi, w postaci gazociągu. Roboty są już jednak na ukończeniu. Ponadto jesteśmy po przetargu na II etap – odcinek 0,5 km, którego zakończenie przewidujemy na koniec listopada. Wartość robót to kwota 724 tys. zł, z czego 440 tys. zł pochodzi z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Mam nadzieje, że pogoda umożliwi nam wykonanie tego zadania. Wyłoniliśmy również w przetargu wykonawcę robót na drodze powiatowej nr 2876 D Zagórzu Śląskim i Jugowicach na odcinku – 0,350 km. Koszt zadania 563 tys. zł. W gminie Walim mamy najwięcej, bo aż 59 km dróg powiatowych.
 
Wiele dzieje się także na drogach w Boguszowie-Gorcach.
– Wspólnie z gminną Boguszów-Gorce, w ramach tzw. „schetynówek”, czyli Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, realizujemy przebudowę drogi powiatowej nr 3397 D, na odcinku ul. Reymonta i Żeromskiego, wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika. Koszt tego remontu to 1 995 711 zł. Droga ta prowadzi do atrakcji turystycznej, jaką jest niewątpliwie kompleks Góry Dzikowiec. Na ukończeniu jest także remont mostu w ciągu drogi powiatowej 3366 w Boguszowie-Gorcach – wartość tego zadania to 282 tys. zł.
 
A co z remontami powiatowych placówek oświatowych?
– Powiat wałbrzyski otrzymał dofinansowanie, w ramach projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 386 tys. zł. Pieniądze zostały przeznaczone na termomodernizację budynku internatu w Zespole Palcówek Resocjalizacyjnych w Walimiu. Przeprowadzono remont  pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju na kwotę 144 tys. zł.
 
A jak układa się współpraca na linii powiat – gminy, z czym w przeszłości różnie bywało?
– Przez te dwa lata udało mi się nawiązać dobrą współpracę z burmistrzami i wójtami, co pozwoliło nam wspólnie realizować zadania wynikające z potrzeb mieszkańców powiatu. Uważam, że należy być otwartym na sugestie gospodarzy samorządów gmin , ale równocześnie trzeba być kreatywnym i mieć własną wizję rozwoju powiatu. Samorząd to nie miejsce na politykę, ale na skuteczne zarządzanie finansami publicznymi. Dam przykład: zakończyło się priorytetowe zadanie w gminie Stare Bogaczowice związane z przebudową chodnika o długości 170 mb. W tym roku wykonano również I etap – 380 mb chodnika – przy współfinansowaniu Gminy Stare Bogaczowice. Trwa wspólna realizacja remontu chodnika 140 mb w gminie Głuszyca. Gmina Czarny Bór przystąpiła do budowy obwodnicy  Czarnego Boru  w ciągu drogi powiatowej ul Wałbrzyska, gdzie powiat przekazuje  środki finansowe w wysokości 100 tys. zł na I etap.   Jest to kolejny dowód na dobrą współpracę samorządu gminnego i powiatowego. Ponadto rada powiatu wałbrzyskiego podjęła uchwały w sprawie zakupu nowych wiat przystankowych dla gminy Jedlina-Zdrój, gminy Głuszyca oraz gminy Mieroszów, gdzie – przy współudziale gminy – zamontowano nowe wiaty przystankowe przy ul. Sportowej i ul. Dworcowej. Podjęta została również uchwała w sprawie zakupu elektronicznej tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku autobusowym w Szczawnie- Zdroju. Na te zadania przeznaczono z budżetu powiatu kwotę 82 tys. zł.
 
Ale nie samymi inwestycjami żyje powiat…
– Oczywiście! Bardzo ważny jest także rozwój społeczny. Dlatego we wrześniu 2014 r. powołaliśmy Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego. W jej skład weszło 16 członków, w tym 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych z Powiatu Wałbrzyskiego. Organizacje pozarządowe, w ramach Otwartych Konkursów Ofert na Zadania Publiczne Powiatu Wałbrzyskiego, w latach 2012-2014 dostały dotacje w wysokości ponad 230 tys. zł. Powiat organizuje również co roku konkursy agroturystyczne, podczas których wybierane są najlepsze gospodarstwa agroturystyczne z naszego regionu. Wspieramy również inicjatywy lokalne w gminach, m.in. Mistrzostwa Polski w Biathlonie Letnim w Czarnym Borze, Hommag’e a Kieślowski w Sokołowsku, Mistrzostwa Polski w Petanque w Jedlinie-Zdroju i wiele innych ważnych i dużych imprez o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close