https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zerwijmy łańcuchy

Uczniowie z Miejskiej Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Jedlinie Zdroju wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Zerwijmy łańcuchy”.
lancuchy
Akcja, której koordynatorem była Joanna Kraśnicka – nauczyciel przyrody – miała na celu uświadomienie mieszkańcom Jedliny Zdroju, że trzymanie psa na łańcuchu jest nieetyczne i powoduje cierpienie zwierzęcia. Nowe przepisy ustawy z 1 stycznia 2012 r. o ochronie zwierząt zabraniają trzymania psa na łańcuchu dłużej niż dwanaście godzin,. Łamanie tych przepisów grozi karą grzywny lub pozbawienia wolności do 2 lat.
– Cieszy fakt, że młodzież wraz z rodzicami bardzo licznie włączyła się w akcję – podkreślają organizatorzy.
(KD)

REKLAMA