https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Jakość w urzędzie

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu pomyślnie przeszło kolejną weryfikację systemu zarządzania jakością. – Jesteśmy urzędem działającym sprawnie i przyjaznym mieszkańcom powiatu – podkreśla Józef Piksa, starosta wałbrzyski.
Scan_20141001_121004
– Przez blisko 12 lat Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu utrzymuje i doskonali system zarządzania jakością, który podlega nadzorowi przez jednostki zewnętrzne. Jest to przede wszystkim zasługa pracowników starostwa i ich codziennego zaangażowania w pracę, która odpowiada standardom wyznaczonym normą ISO. A zarządzanie w naszym urzędzie odbywa się zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia, stanowiącą fundament zarządzania jakością – wyjaśnia Józef Piksa.
W lipcu bieżącego roku w Starostwie Powiatowy w Wałbrzychu przeprowadzony został audyt recertyfikacyjny, który potwierdził, że wdrożony w tym urzędzie system zarządzania jakością jest zgodny z normą ISO 9001:2008 w zakresie wykonywania określonych ustawami zadań o charakterze ponadgminnym. Audyt przeprowadziła jednostka certyfikująca IMQ S.A., która jest największym we Włoszech i uznanym na świecie, niezależnym instytutem certyfikującym systemy zarządzania. Instytut działa na rynku certyfikacji od 60 lat w ponad 35 krajach na świecie. Certyfikat został przyznany na kolejne 3 lata i będzie corocznie podlegał audytom nadzoru. Audyt wykazał jako sile strony: integrację kontroli zarządczej z systemem zarządzania jakością, wprowadzenie własnych wymagań jakościowych np. w zamówieniach publicznych, nadzorowanie dokumentacji systemowej, plany dotyczące realizacji usług w zakresie komunikacji oraz przyjęcie nowej strategii rozwoju powiatu.
– Staramy się, by mieszkańcy powiatu byli obsługiwani w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu zgodnie z najwyższymi standardami. Na przykład rejestracja pojazdów odbywa się niezwykle sprawnie, niemal od ręki. Utworzyliśmy na parterze starostwa punkt obsługi klienta, a teraz rozpoczęliśmy procedurę przygotowania dokumentacji technicznej na montaż windy, która umożliwi osobom niepełnosprawnym dotarcie na wyższe kondygnacje budynku starostwa – dodaje wicestarosta Andrzej Lipiński.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close