https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Jakość w urzędzie

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu pomyślnie przeszło kolejną weryfikację systemu zarządzania jakością. – Jesteśmy urzędem działającym sprawnie i przyjaznym mieszkańcom powiatu – podkreśla Józef Piksa, starosta wałbrzyski.
Scan_20141001_121004
– Przez blisko 12 lat Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu utrzymuje i doskonali system zarządzania jakością, który podlega nadzorowi przez jednostki zewnętrzne. Jest to przede wszystkim zasługa pracowników starostwa i ich codziennego zaangażowania w pracę, która odpowiada standardom wyznaczonym normą ISO. A zarządzanie w naszym urzędzie odbywa się zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia, stanowiącą fundament zarządzania jakością – wyjaśnia Józef Piksa.
W lipcu bieżącego roku w Starostwie Powiatowy w Wałbrzychu przeprowadzony został audyt recertyfikacyjny, który potwierdził, że wdrożony w tym urzędzie system zarządzania jakością jest zgodny z normą ISO 9001:2008 w zakresie wykonywania określonych ustawami zadań o charakterze ponadgminnym. Audyt przeprowadziła jednostka certyfikująca IMQ S.A., która jest największym we Włoszech i uznanym na świecie, niezależnym instytutem certyfikującym systemy zarządzania. Instytut działa na rynku certyfikacji od 60 lat w ponad 35 krajach na świecie. Certyfikat został przyznany na kolejne 3 lata i będzie corocznie podlegał audytom nadzoru. Audyt wykazał jako sile strony: integrację kontroli zarządczej z systemem zarządzania jakością, wprowadzenie własnych wymagań jakościowych np. w zamówieniach publicznych, nadzorowanie dokumentacji systemowej, plany dotyczące realizacji usług w zakresie komunikacji oraz przyjęcie nowej strategii rozwoju powiatu.
– Staramy się, by mieszkańcy powiatu byli obsługiwani w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu zgodnie z najwyższymi standardami. Na przykład rejestracja pojazdów odbywa się niezwykle sprawnie, niemal od ręki. Utworzyliśmy na parterze starostwa punkt obsługi klienta, a teraz rozpoczęliśmy procedurę przygotowania dokumentacji technicznej na montaż windy, która umożliwi osobom niepełnosprawnym dotarcie na wyższe kondygnacje budynku starostwa – dodaje wicestarosta Andrzej Lipiński.
(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty