https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ruszył remont drogi nr 35

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła realizację inwestycji polegającej na kompleksowym remoncie liczącego nieco ponad 1,2 km odcinka drogi nr 35 pomiędzy Wałbrzychem a Świebodzicami.
remont dk 35
 
 
 
 
W związku z rozpoczęciem prac aktualnie ruch odbywa się po dwóch, a nie jak dotychczas czterech pasach jezdnych. W ramach remontu sfrezowana zostanie dotychczasowa nawierzchnia, która zastąpiona będzie nową, z betonu asfaltowego. Ponadto prace zakładają; wymianę krawężników, uzupełnienie poboczy i wykonanie oznakowania odblaskowymi masami termoplastycznymi. Przebudowa odcinka drogi nr 35 to jednak nie całość zadania inwestycyjnego.
– W drugim etapie prowadzone będą roboty na liczącym 450 m odcinku drogi nr 34 – od zjazdu do Świebodzic w kierunku Bramy Lwów. Tu, poza remontem nawierzchni, wyregulowane zostaną studzienki oraz zamontowane oświetlenie drogowe – wyjaśnia Tomasz Merchut, p. o. Rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.
(RED)

REKLAMA