https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Naukowo w Walimiu

Wyższa Szkoła Ekonomiczno – Humanistyczna w Bielsku Białej oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Walim zorganizowały ogólnopolską konferencję naukową w Walimiu. Naukowcy, biznesmeni, politycy i samorządowcy przyjechali z różnych stron naszego kraju po to, aby podzielić się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami i uwagami na temat „Zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego w dobie globalizacji XXI wieku”.
konferencja walim
Uczestników powitała, w imieniu organizatorów, prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Walim, prof. dr hab. Elżbieta Weiss oraz dr Iwona Kłóska z Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Humanistycznej w Bielsku – Białej. Przez dwa dni trwały wykłady i dyskusje dotyczące rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, roli organizacji pozarządowych, zarządzania pracownikami w administracji, zarządzania jakością. Duża część uwagi została poświęcona tematowi, który dotyczy procesu przekształcania się gminy z modelu centralistycznego w model wspólnotowy, obywatelski. Zostało poruszonych bardzo wiele innych tematów, takich jak: szkolnictwo, budżet zadaniowy, bezpieczeństwo lokalne, wpływ funduszy unijnych czy współdziałanie i kooperacja przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju gminy. Dwa dni gorących dyskusji, wymiany doświadczeń, nowatorskich pomysłów – tak można podsumować pierwszą konferencję naukową w Walimiu.
(RED)
 

REKLAMA

Kliknij tutaj