https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Naukowo w Walimiu

Wyższa Szkoła Ekonomiczno – Humanistyczna w Bielsku Białej oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Walim zorganizowały ogólnopolską konferencję naukową w Walimiu. Naukowcy, biznesmeni, politycy i samorządowcy przyjechali z różnych stron naszego kraju po to, aby podzielić się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami i uwagami na temat „Zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego w dobie globalizacji XXI wieku”.
konferencja walim
Uczestników powitała, w imieniu organizatorów, prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Walim, prof. dr hab. Elżbieta Weiss oraz dr Iwona Kłóska z Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Humanistycznej w Bielsku – Białej. Przez dwa dni trwały wykłady i dyskusje dotyczące rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, roli organizacji pozarządowych, zarządzania pracownikami w administracji, zarządzania jakością. Duża część uwagi została poświęcona tematowi, który dotyczy procesu przekształcania się gminy z modelu centralistycznego w model wspólnotowy, obywatelski. Zostało poruszonych bardzo wiele innych tematów, takich jak: szkolnictwo, budżet zadaniowy, bezpieczeństwo lokalne, wpływ funduszy unijnych czy współdziałanie i kooperacja przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju gminy. Dwa dni gorących dyskusji, wymiany doświadczeń, nowatorskich pomysłów – tak można podsumować pierwszą konferencję naukową w Walimiu.
(RED)
 

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close