https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Pierwsze takie centrum

– Wałbrzych jest krajowym prekursorem – powiedziała Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska, otwierając na osiedlu Podzamcze Centrum Edukacyjno – Kulturalne „Od Juniora do Seniora”. Jej zdaniem wałbrzyska koncepcja integracji pod jednym dachem wszystkich pokoleń to pomysł znakomity, wart ogólnopolskiej promocji.
kluzik rostkowska
Początki tej inicjatywy sięgają 2012 roku, kiedy Urząd Miejski w Wałbrzychu wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Angleusa Silesiusa przygotował pierwszą sondę miejską w Wałbrzychu. Studenci wałbrzyskiej PWSZ przeprowadzili ankietę wśród mieszkańców Podzamcza. Główne pytanie dotyczyło zagospodarowania budynku po byłym liceum nr 5 na ulicy Kasztelańskiej. Jego cześć była już zagospodarowana przez Gminę Wałbrzych. Akurat powstał tam bezpłatny Integracyjny Żłobek Samorządowy dla 75 dzieci. Mieszkańcy w głosowania wybrali przeznaczenie obiektu. Wskazali na  centrum edukacyjno-kulturalne z biblioteką, multimediami, klubem seniora, przedszkolem i ośrodkiem pomocy dla osób starszych. Inwestycja realizowana od listopada ub. roku kosztował Gminę Wałbrzych 6,5 miliona zł.
Zakres wykonanych robót: przebudowa budynku – segment III na bibliotekę, przebudowa segmentu IV i V na przedszkole samorządowe, przebudowa segmentu V na świetlicę środowiskową, przebudowa instalacji c.o., wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej i wentylacji mechanicznej, dobudowa łącznika, budowa wjazdu i miejsc postojowych, przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa ogrodzenia, budowa węzła cieplnego, nasadzenia, plac zabaw, wyposażenie w meble, sprzęt komputerowy i multimedialny, wyposażenie gastronomiczne. Efekty: bultimedialna filia biblioteczna, przedszkole samorządowe 4-oddziałowe dla 100 dzieci, dzienny dom pomocy dla osób dorosłych, świetlica placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj