https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Odwet urzędników na niepełnosprawnych?

Wciąż nie ma przełomu w sprawie utworzenia drugiego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałbrzychu, w którym pracę miało znaleźć 65 osób niepełnosprawnych. Choć przed tygodniem Zarząd Województwa Dolnośląskiego podobno podjął decyzję o dofinansowaniu zakładu, to uchwała w tej sprawie wciąż nie została opublikowana. Tymczasem wnioskiem o utworzenie ZAZ zajęło się CBA.
niepelnosprawni zaz protest
 
 
 
Przypomnijmy: 9 września około 50 osób, podopiecznych Fundacji im. De Gaulle’a z Wałbrzycha, pikietowało przed Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu, domagając się podjęcia przez zarząd województwa decyzji w sprawie Zakładu Aktywności Zawodowej, dla którego organizatorem jest Fundacja im. De Gaulle’a. Pikieta była konsekwencją postępowania urzędników UMWD, którzy przeciągali procedury związane z podjęciem decyzji.
– 9 września 2014 roku, zarząd województwa podjął decyzję o przyznaniu środków na utworzenie zakładu. O decyzji publicznie poinformował wicemarszałek Radosław Mołoń. Decyzję podpisali: wicemarszałek Radosław Mołoń, wicemarszałek Jerzy Michalak oraz członek zarządu województwa Włodzimierz Chlebosz. Decyzja została podjęta po wcześniejszych konsultacjach z prawnikami UMWD w celu potwierdzenia prawidłowości zaproponowanych przez fundację rozwiązań dotyczących zakładu. Wbrew zapewnieniom z 9 września br., że dalsza procedura związana z utworzeniem ZAZ będzie przebiegała sprawnie i bez zbędnych opóźnień, po raz kolejny działania ze strony UMWD – tym razem związane z nieprzekazaniem decyzji oraz nieprzygotowaniem projektu umowy na utworzenie i działanie ZAZ, wskazują na brak woli współpracy. Poza tym, sprawozdanie z posiedzenia Zarządu w sprawie ZAZ oraz decyzja, nie zostały przekazane organizatorowi ani opublikowane w BIP! Natomiast 12 września br., zgodnie z doniesieniami mediów, do Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu zgłosiło się Centralne Biuro Antykorupcyjne w celu zabezpieczenia wniosku fundacji o utworzenie i działanie ZAZ. Stoimy na stanowisku, że dobrze się stało. Jesteśmy pewni, że CBA potwierdzi, iż dokumentacja aplikacyjna jest zgodna z prawem. Na tym jednak nie koniec, bowiem 17 września br. jedna z gazet poinformowała o tym, że procedura związana z zakładem zostaje wstrzymana ze względu na zarzut postawiony prezesowi Fundacji De Gaulle’a w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Wyjaśniam, że zarzut korupcji opisany w tej gazecie został sformułowany prawdopodobnie na podstawie pomówień. A gazeta naruszyła zasadę domniemania niewinności. Dlatego nie ma żadnych przesłanek prawnych uzasadniających ewentualne wstrzymanie uruchomienia Zakładu Aktywności Zawodowej. Fundacja, w przypadku, gdy decyzja z dnia 9 września br. zostanie wstrzymana, a zakład nie powstanie, rozważy możliwość wystąpienia z powództwem o odszkodowanie. Fundacja przygotowała dokumentacje aplikacyjną zgodną z normami prawa oraz zasadami przyjętymi przez zarząd województwa w lutym br. Gdyby tak nie było, zarząd województwa dnia 9 września br. musiałby podjąć decyzję negatywną, a wniosek fundacji zostałby odrzucony – podkreśla Jarosław Klonowski, prezes Fundacji im. De Gaulle’a.
Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu nie odpowiedziało na wniosek naszej redakcji o przesłanie treści uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego z ubiegłego tygodnia w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałbrzychu.
(RED)

REKLAMA