https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Odwet urzędników na niepełnosprawnych?

Wciąż nie ma przełomu w sprawie utworzenia drugiego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałbrzychu, w którym pracę miało znaleźć 65 osób niepełnosprawnych. Choć przed tygodniem Zarząd Województwa Dolnośląskiego podobno podjął decyzję o dofinansowaniu zakładu, to uchwała w tej sprawie wciąż nie została opublikowana. Tymczasem wnioskiem o utworzenie ZAZ zajęło się CBA.
niepelnosprawni zaz protest
 
 
 
Przypomnijmy: 9 września około 50 osób, podopiecznych Fundacji im. De Gaulle’a z Wałbrzycha, pikietowało przed Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu, domagając się podjęcia przez zarząd województwa decyzji w sprawie Zakładu Aktywności Zawodowej, dla którego organizatorem jest Fundacja im. De Gaulle’a. Pikieta była konsekwencją postępowania urzędników UMWD, którzy przeciągali procedury związane z podjęciem decyzji.
– 9 września 2014 roku, zarząd województwa podjął decyzję o przyznaniu środków na utworzenie zakładu. O decyzji publicznie poinformował wicemarszałek Radosław Mołoń. Decyzję podpisali: wicemarszałek Radosław Mołoń, wicemarszałek Jerzy Michalak oraz członek zarządu województwa Włodzimierz Chlebosz. Decyzja została podjęta po wcześniejszych konsultacjach z prawnikami UMWD w celu potwierdzenia prawidłowości zaproponowanych przez fundację rozwiązań dotyczących zakładu. Wbrew zapewnieniom z 9 września br., że dalsza procedura związana z utworzeniem ZAZ będzie przebiegała sprawnie i bez zbędnych opóźnień, po raz kolejny działania ze strony UMWD – tym razem związane z nieprzekazaniem decyzji oraz nieprzygotowaniem projektu umowy na utworzenie i działanie ZAZ, wskazują na brak woli współpracy. Poza tym, sprawozdanie z posiedzenia Zarządu w sprawie ZAZ oraz decyzja, nie zostały przekazane organizatorowi ani opublikowane w BIP! Natomiast 12 września br., zgodnie z doniesieniami mediów, do Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu zgłosiło się Centralne Biuro Antykorupcyjne w celu zabezpieczenia wniosku fundacji o utworzenie i działanie ZAZ. Stoimy na stanowisku, że dobrze się stało. Jesteśmy pewni, że CBA potwierdzi, iż dokumentacja aplikacyjna jest zgodna z prawem. Na tym jednak nie koniec, bowiem 17 września br. jedna z gazet poinformowała o tym, że procedura związana z zakładem zostaje wstrzymana ze względu na zarzut postawiony prezesowi Fundacji De Gaulle’a w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Wyjaśniam, że zarzut korupcji opisany w tej gazecie został sformułowany prawdopodobnie na podstawie pomówień. A gazeta naruszyła zasadę domniemania niewinności. Dlatego nie ma żadnych przesłanek prawnych uzasadniających ewentualne wstrzymanie uruchomienia Zakładu Aktywności Zawodowej. Fundacja, w przypadku, gdy decyzja z dnia 9 września br. zostanie wstrzymana, a zakład nie powstanie, rozważy możliwość wystąpienia z powództwem o odszkodowanie. Fundacja przygotowała dokumentacje aplikacyjną zgodną z normami prawa oraz zasadami przyjętymi przez zarząd województwa w lutym br. Gdyby tak nie było, zarząd województwa dnia 9 września br. musiałby podjąć decyzję negatywną, a wniosek fundacji zostałby odrzucony – podkreśla Jarosław Klonowski, prezes Fundacji im. De Gaulle’a.
Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu nie odpowiedziało na wniosek naszej redakcji o przesłanie treści uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego z ubiegłego tygodnia w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałbrzychu.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close