https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dzielnicowi zamiast komisariatu

Fiaskiem zakończyły się starania władz Mieroszowa o utrzymanie w tej gminie komisariatu policji. Teraz nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa w sumie 5 funkcjonariuszy. – Zmiany wynikają z reorganizacji struktur całej policji – wyjaśnia nadkomisarz Magdalena Korościk, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu.
pilicja seniorzy sokolowsko
 
 
 
– W związku z licznymi uwagami sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców gminy Mieroszów, już w lutym tego roku zwróciłem się do Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu z pisemną prośbą o zwiększenie patroli policji na terenie całej gminy Mieroszów, w szczególności w okolicach obiektów użyteczności publicznej, przystanków autobusowych i placów zabaw. Powyższe sygnały od mieszkańców wynikały z obserwacji zdarzeń niebezpiecznych oraz braku poczucia bezpieczeństwa – wyjaśnia Andrzej Laszkiewicz, burmistrz Mieroszowa. – Tymczasem od września, po wprowadzonej w życie decyzji dotyczącej reorganizacji jednostek policji, w tym Komisariatu Policji w Mieroszowie, w ocenie mieszkańców gminy Mieroszów, a w szczególności miasta Mieroszowa, następuje dalsze pogorszenie stanu bezpieczeństwa, zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych przez co wzrasta poziom obaw z tego tytułu. W związku z powyższym, także pisemnie, poprosiłem komendanta Andrzeja Baszturę o zapewnienie bezpieczeństwa poprzez zwiększenie patroli policyjnych, szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych.
Przedstawiciele policji zapewniają, że dzięki wprowadzonym zmianom będzie w gminie bezpieczniej.
– Do tej pory w Mieroszowie było 2 dzielnicowych, a teraz będzie w urzędzie miejskim punkt przyjęć, w którym będą przyjmowali mieszkańców 4 dzielnicowi i kierownik rewiru. Natomiast wszystkie interwencje i tak były zgłaszane pod numerem 997 do komendy miejskiej w Wałbrzychu, skąd dyżurny wysyłał najbliższy radiowóz na miejsce zgłoszenia. W tym zakresie nic się nie zmieni. Proszę pamiętać, że w Mieroszowie działał malutki komisariat i nie zawsze odzwierciedlał potrzeby mieszkańców, mając do dyspozycji jeden radiowóz. Teraz do pierwszego kontaktu są dzielnicowi, którzy najlepiej znają środowisko. Poza tym będzie wsparcie z komisariatu w Boguszowie – Gorcach, zwłaszcza w przypadku przestępstw. A część pracowników przechodzi właśnie do Boguszowa – Gorc – podkreśla nadkom. Magdalena Korościk.
W tym tygodniu policjanci wzięli udział w spotkaniu z seniorami w Sokołowsku.
– Funkcjonariusze przeprowadzili prelekcję na temat bezpieczeństwa starszych i samotnych osób. Omówione zostały metody działania oszustów na tak zwanego „wnuczka”, podpisywania umów na odległość oraz bezpieczeństwa obsługi kont w internecie. Uczestnicy spotkania żywo reagowali na przekazywane przez policjantów informacje i okazali duże zainteresowanie przedstawionymi zagadnieniami – relacjonuje starszy aspirant Joanna Żygłowicz.
(RED)

REKLAMA