https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dzielnicowi zamiast komisariatu

Fiaskiem zakończyły się starania władz Mieroszowa o utrzymanie w tej gminie komisariatu policji. Teraz nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa w sumie 5 funkcjonariuszy. – Zmiany wynikają z reorganizacji struktur całej policji – wyjaśnia nadkomisarz Magdalena Korościk, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu.
pilicja seniorzy sokolowsko
 
 
 
– W związku z licznymi uwagami sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców gminy Mieroszów, już w lutym tego roku zwróciłem się do Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu z pisemną prośbą o zwiększenie patroli policji na terenie całej gminy Mieroszów, w szczególności w okolicach obiektów użyteczności publicznej, przystanków autobusowych i placów zabaw. Powyższe sygnały od mieszkańców wynikały z obserwacji zdarzeń niebezpiecznych oraz braku poczucia bezpieczeństwa – wyjaśnia Andrzej Laszkiewicz, burmistrz Mieroszowa. – Tymczasem od września, po wprowadzonej w życie decyzji dotyczącej reorganizacji jednostek policji, w tym Komisariatu Policji w Mieroszowie, w ocenie mieszkańców gminy Mieroszów, a w szczególności miasta Mieroszowa, następuje dalsze pogorszenie stanu bezpieczeństwa, zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych przez co wzrasta poziom obaw z tego tytułu. W związku z powyższym, także pisemnie, poprosiłem komendanta Andrzeja Baszturę o zapewnienie bezpieczeństwa poprzez zwiększenie patroli policyjnych, szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych.
Przedstawiciele policji zapewniają, że dzięki wprowadzonym zmianom będzie w gminie bezpieczniej.
– Do tej pory w Mieroszowie było 2 dzielnicowych, a teraz będzie w urzędzie miejskim punkt przyjęć, w którym będą przyjmowali mieszkańców 4 dzielnicowi i kierownik rewiru. Natomiast wszystkie interwencje i tak były zgłaszane pod numerem 997 do komendy miejskiej w Wałbrzychu, skąd dyżurny wysyłał najbliższy radiowóz na miejsce zgłoszenia. W tym zakresie nic się nie zmieni. Proszę pamiętać, że w Mieroszowie działał malutki komisariat i nie zawsze odzwierciedlał potrzeby mieszkańców, mając do dyspozycji jeden radiowóz. Teraz do pierwszego kontaktu są dzielnicowi, którzy najlepiej znają środowisko. Poza tym będzie wsparcie z komisariatu w Boguszowie – Gorcach, zwłaszcza w przypadku przestępstw. A część pracowników przechodzi właśnie do Boguszowa – Gorc – podkreśla nadkom. Magdalena Korościk.
W tym tygodniu policjanci wzięli udział w spotkaniu z seniorami w Sokołowsku.
– Funkcjonariusze przeprowadzili prelekcję na temat bezpieczeństwa starszych i samotnych osób. Omówione zostały metody działania oszustów na tak zwanego „wnuczka”, podpisywania umów na odległość oraz bezpieczeństwa obsługi kont w internecie. Uczestnicy spotkania żywo reagowali na przekazywane przez policjantów informacje i okazali duże zainteresowanie przedstawionymi zagadnieniami – relacjonuje starszy aspirant Joanna Żygłowicz.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close