https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wywalczyli sobie pracę

Wszystko wskazuje na to, że wielka determinacja kilkudziesięciu niepełnosprawnych mieszkańców Wałbrzycha i okolic, walczących o utworzenie drugiego zakładu aktywności zawodowej, zakończyła się sukcesem. 9 września Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o dofinansowaniu tego przedsięwzięcia, które da zatrudnienie 65 osobom niepełnosprawnym.
zaz protest urzad marszalkowski 2
 
 
 
 
9 września, zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia, 31 niepełnosprawnych wałbrzyszan (25 osób z niepełnosprawnością znaczną i 6 osób z niepełnosprawnością umiarkowaną) pojechało do Wrocławia, do Marszałka Województwa Dolnośląskiego walczyć o swoje prawo do Pracy i godnego życia. Od blisko roku Fundacja im. De Gaulle’a w Wałbrzychu stara się o fundusze PFRON na uruchomienie zakładu aktywności zawodowej (ZAZ) dla 65 osób niepełnosprawnych. Jest to szansa na pracę dla osób, które są najbardziej poszkodowane na rynku pracy, a ich sytuacja materialna często skazuje na marginalizację i wykluczenie społeczne. Kompletny projekt, którego szczegóły były na bieżąco ustalane z pracownikami Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych, został złożony w maju br. i zaakceptowany przez zarząd województwa. Zakończone zostały również negocjacje dotyczące punktów spornych – zmniejszono kwotę całkowitą projektu, zlikwidowano jeden z działów w projekcie. I choć minęły wszystkie ustawowe terminy na podjęcie przez urząd marszałkowski decyzji w tej sprawie, utknęła ona w martwym punkcie. Pomimo olbrzymiego i wielomiesięcznego zaangażowania się dwóch radnych wojewódzkich: Patryka Wilda i Marka Dyducha, zarząd województwa nie przystępował do podjęcia decyzji w sprawie tego ZAZ-u. Przełomowym okazał się jednak 9 września.
– W końcu argumenty przedstawione przez fundację, przy wsparciu radnych Wilda i Dyducha, zostały ponownie przeanalizowane przez zarząd województwa. I okazały się być wystarczające dla zarządu, który podjął decyzję o dofinansowaniu zakładu aktywności zawodowej w Wałbrzychu dla 65 osób niepełnosprawnych. To średniej wielkości przedsiębiorstwo. Nasz zakład aktywności zawodowej będzie prawdopodobnie największy na Dolnym Śląsku i prawdopodobnie jednym z pierwszych w kraju dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ale sprawnych intelektualnie, na pewno wymagający od swoich pracowników podnoszenia kompetencji zawodowych, zdobywania następnych certyfikatów. Teraz Fundację im. De Gaulle’a czeka podpisanie umowy z województwem, trzy miesiące przygotowania obiektu dla ZAZ-u i rozpoczęcie pracy od stycznia 2015 r. – podkreśla Krzysztof Gajewski, pełnomocnik zarządu Fundacji im. De Gaulle’a.
(RED)
 
31 niepełnosprawnych wałbrzyszan protestowało przed Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu przeciwko blokowaniu przez urzędników utworzenia drugiego ZAZ w Wałbrzychu.

REKLAMA