https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Remontowa gorączka

Nie tylko w Wałbrzychu, ale także w gminach powiatu wałbrzyskiego trwa prawdziwy remontowy boom na drogach. Samorządowcy sięgają po rządowe pieniądze i nie żałują własnych środków, by zrobić jak najwięcej remontów jeszcze w tej kadencji.
promesa drogowa powiat
 
 
 
 
 
Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu otrzyma kolejne środki finansowe na przebudowy i odbudowy dróg. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyznało promesę w wysokości 760 000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 3356 D z Walimia do Rzeczki oraz odbudowę drogi powiatowej nr 3367 w Grzędach. A wkrótce rozpoczną się prace polegające na przebudowie mostu przez Potok Grzędzki, w ciągu drogi gminnej w Grzędach Górnych, który ucierpiał w wyniku intensywnych opadów deszczu w lipcu 2011 r.
– W rezultacie przeprowadzonego postępowania przetargowego, wyłoniliśmy wykonawcę zadania – firmę P.P.H.U. STA-POL z Mieroszowa. Wartość tej inwestycji opiewa na kwotę blisko 130 000 zł. Planowany termin zakończenia prac to koniec 2014 r. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 84.000,00 zł ze środków zewnętrznych, a jej realizacja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa – podkreśla Adam Górecki, wójt gminy Czarny Bór.
Z kolei na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Głuszyca a Zarządem Powiatu Wałbrzyskiego, przy drodze powiatowej Głuszyca – Kolce – Sierpnica (kierunek Rzeczka) powstaje nowy chodnik pieszy. Tegoroczny etap robót obejmuje odcinek o łącznej powierzchni 175 m2. Prace budowlane, polegające na ułożeniu kostki brukowej betonowej wraz z uzupełnieniem obrzeża betonowego, wykonywane są nakładem robót publicznych przy koordynacji Gminy Głuszyca. Nowy odcinek brukowanego chodnika pieszego, sięgający do przystanku przy wylocie do Kolc, poprawi bezpieczeństwo komunikacyjne w tej części miasta. Trwają także prace budowlane przy realizacji projektu pn. „Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Kłodzka 97 w Głuszycy Górnej (powódź sierpień 2010 r.)”. W ramach zadania, na dojazdach do mostu, z obu jego stron wykonywana jest nowa droga asfaltowa na pełnej podbudowie z kamienia łamanego. Most został już zaszalowany i czekają go prace wykończeniowe, w tym: izolacja i montaż barier ochronnych. Jest to piąty z kolei nowy most, który od 2011 roku powstaje na potoku Otłuczyna w Głuszycy Górnej. Dotychczas nowe mosty zostały oddane do użytku przy ul. Kłodzkiej 19, 39, 77 i 95.
A w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, trwają już prace przy odbudowie drogi (tzw. „Wiatrakowej”) w Starych Bogaczowicach.
– Droga po każdych większych opadach pokrywała się namułem spływającym z pobliskich wzgórz, co powodowało zatykanie instalacji burzowej i w konsekwencji podmywanie poboczy. Obecnie wykonawca wykonuje remont kanalizacji deszczowej, wymianę istniejącego kolektora o średnicy 16 cm na kolektor o średnicy 40 cm oraz studni i przygotowuje podłoże pod nawierzchnię z kostki betonowej. Zakończenie prac planowane jest na koniec września. Do wykonania pozostanie instalacja odprowadzająca wody opadowe z „Wiatrakowej” do Strzegomki, co wymaga zrobienia przepustu pod drogą wojewódzką . Na te prace w sierpniu gmina otrzymała dotację z MAiC . Ministerstwo przyznało również dotację na odbudowę nawierzchni ul. Herbowej obok boiska w Strudze. W ramach inwestycji odbudowany zostanie przepust rurowy oraz wykonane zostanie umocnienie skarp płytami ażurowymi w rejonie wlotu i wylotu przepustu. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 80 000 zł – wylicza Wiesław Ślawski z Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach.
(RED)
 
Powiat wałbrzyski dostał pieniądze na remonty dróg z Walimia do Rzeczki oraz w Grzędach.

REKLAMA

REKLAMA