https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Remontowa gorączka

Nie tylko w Wałbrzychu, ale także w gminach powiatu wałbrzyskiego trwa prawdziwy remontowy boom na drogach. Samorządowcy sięgają po rządowe pieniądze i nie żałują własnych środków, by zrobić jak najwięcej remontów jeszcze w tej kadencji.
promesa drogowa powiat
 
 
 
 
 
Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu otrzyma kolejne środki finansowe na przebudowy i odbudowy dróg. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyznało promesę w wysokości 760 000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 3356 D z Walimia do Rzeczki oraz odbudowę drogi powiatowej nr 3367 w Grzędach. A wkrótce rozpoczną się prace polegające na przebudowie mostu przez Potok Grzędzki, w ciągu drogi gminnej w Grzędach Górnych, który ucierpiał w wyniku intensywnych opadów deszczu w lipcu 2011 r.
– W rezultacie przeprowadzonego postępowania przetargowego, wyłoniliśmy wykonawcę zadania – firmę P.P.H.U. STA-POL z Mieroszowa. Wartość tej inwestycji opiewa na kwotę blisko 130 000 zł. Planowany termin zakończenia prac to koniec 2014 r. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 84.000,00 zł ze środków zewnętrznych, a jej realizacja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa – podkreśla Adam Górecki, wójt gminy Czarny Bór.
Z kolei na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Głuszyca a Zarządem Powiatu Wałbrzyskiego, przy drodze powiatowej Głuszyca – Kolce – Sierpnica (kierunek Rzeczka) powstaje nowy chodnik pieszy. Tegoroczny etap robót obejmuje odcinek o łącznej powierzchni 175 m2. Prace budowlane, polegające na ułożeniu kostki brukowej betonowej wraz z uzupełnieniem obrzeża betonowego, wykonywane są nakładem robót publicznych przy koordynacji Gminy Głuszyca. Nowy odcinek brukowanego chodnika pieszego, sięgający do przystanku przy wylocie do Kolc, poprawi bezpieczeństwo komunikacyjne w tej części miasta. Trwają także prace budowlane przy realizacji projektu pn. „Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Kłodzka 97 w Głuszycy Górnej (powódź sierpień 2010 r.)”. W ramach zadania, na dojazdach do mostu, z obu jego stron wykonywana jest nowa droga asfaltowa na pełnej podbudowie z kamienia łamanego. Most został już zaszalowany i czekają go prace wykończeniowe, w tym: izolacja i montaż barier ochronnych. Jest to piąty z kolei nowy most, który od 2011 roku powstaje na potoku Otłuczyna w Głuszycy Górnej. Dotychczas nowe mosty zostały oddane do użytku przy ul. Kłodzkiej 19, 39, 77 i 95.
A w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, trwają już prace przy odbudowie drogi (tzw. „Wiatrakowej”) w Starych Bogaczowicach.
– Droga po każdych większych opadach pokrywała się namułem spływającym z pobliskich wzgórz, co powodowało zatykanie instalacji burzowej i w konsekwencji podmywanie poboczy. Obecnie wykonawca wykonuje remont kanalizacji deszczowej, wymianę istniejącego kolektora o średnicy 16 cm na kolektor o średnicy 40 cm oraz studni i przygotowuje podłoże pod nawierzchnię z kostki betonowej. Zakończenie prac planowane jest na koniec września. Do wykonania pozostanie instalacja odprowadzająca wody opadowe z „Wiatrakowej” do Strzegomki, co wymaga zrobienia przepustu pod drogą wojewódzką . Na te prace w sierpniu gmina otrzymała dotację z MAiC . Ministerstwo przyznało również dotację na odbudowę nawierzchni ul. Herbowej obok boiska w Strudze. W ramach inwestycji odbudowany zostanie przepust rurowy oraz wykonane zostanie umocnienie skarp płytami ażurowymi w rejonie wlotu i wylotu przepustu. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 80 000 zł – wylicza Wiesław Ślawski z Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach.
(RED)
 
Powiat wałbrzyski dostał pieniądze na remonty dróg z Walimia do Rzeczki oraz w Grzędach.

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close