https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Podzamczanie zadecydują

Rada Wspólnoty Samorządowej Podzamcze, zwraca się z prośba do mieszkańców osiedla o jak najliczniejsze poparcie jej projektów, których realizacja powinna w sposób istotny wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w tej części Wałbrzycha.
 
podzamcze glosowanie
 
 
 
 
 
Pierwszy z projektów zakłada zainstalowanie ośmiu kamer monitoringu w miejscach, w których dotychczas najczęściej dochodziło do zakłócania spokoju i porządku publicznego. Drugi projekt dotyczy budowy siłowni zewnętrznej. Korzystanie z jej urządzeń wpływa korzystnie na podtrzymanie zdrowia i rozwój sprawności fizycznej.
Rada podkreśla, że całkowite sfinansowanie tych projektów nastąpi ze środków wałbrzyskiego budżetu partycypacyjnego.
Oba projekty będzie można poprzeć w głosowaniu, które odbędzie się w dniach 1 – 10 września w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Palisadowej 48. Głosować też można będzie za pośrednictwem Internetu na stronie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, a także w Biurze Obsługi Klienta tego urzędu.
(BAS)

REKLAMA

Kliknij tutaj