https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dofinansują oświatę

Rada Miejska Świebodzic dokonała zmian w tegorocznym budżecie gminy i w okręgach wyborczych na terenie gminy. Rajcy odłożyli za to decyzję w sprawie świebodzickiego odpowiednika Karty Dużej Rodziny.
absolutorium
 
 
 
 
 
Jako pierwszą radni miejscy przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie. Na jej mocy wprowadzone zostało nowe zadanie inwestycyjne dotyczące termomodernizacji budynków oświatowych. Gmina ma szansę na otrzymanie dofinansowania na remont Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2, budynku „A” Publicznego Przedszkola nr 2 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4.
– Aby móc ubiegać się o dofinansowanie niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowej i analizy finansowej zadania. W związku z tym, w budżecie na 2014 r. zabezpieczone zostały środki na ten cel. Pozostałe przesunięcia także dotyczyły sfery oświaty. Rada zdecydowała o przyznaniu środków na zamontowanie hydrantów w „czwórce” i zakup sztandaru dla Zespołu Szkół Integracyjnych – wylicza Tomasz Merchut, p.o. rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.
Kolejną istotną uchwałą, którą przyjęli radni było wprowadzenie zmian do podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic. Przyjęcie uchwały ma charakter porządkujący, wynika z konieczności wprowadzenia zmian w nazewnictwie ulic. Pozostałe uchwały dotyczyły zmiany zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzice oraz rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Świebodzice. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej Rada Miejska uznała skargę za bezzasadną.
Piąta z uchwał zaplanowanych na ostatnią sesję dotyczyła programu dla rodzin wielodzietnych, czyli gminnego odpowiednika tzw. „Karty Dużej Rodziny”, który miałby wejść w życie 1 stycznia 2015 r.
– Radni zdecydowali jednak, że aby program mógł być skutecznie realizowany, należy go jeszcze dopracować. Wobec tego uchwała została skierowana do przedyskutowania w ramach komisji oświaty, sportu, kultury, pomocy społecznej i zdrowia – wyjaśnia Tomasz Merchut.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close