https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Milion za zły projekt

Sąd drugiej instancji nakazał gminie Świebodzice uregulować należności wobec firmy, która wykonywała projekt przebudowy miejskiego kąpieliska. Radni musieli dokonać zmian w budżecie, by orzeczenie sądu zostało wykonane.
absolutorium
 
 
 
Przypomnijmy: sprawa sięga roku 2009. Wówczas, dostrzegając potrzebę kompleksowej rewitalizacji basenu przy ul. Rekreacyjnej i modernizacji towarzyszącej mu infrastruktury, gmina Świebodzice ogłosiła konkurs na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej tego zadania inwestycyjnego.
– Wyłoniony w postępowaniu projekt poddano ocenie trzech niezależnych biegłych. Jak można przeczytać w analizie sporządzonej przez specjalistów: „Projekt wykonawczy nie spełnia wymagań Inwestora i w świetle obowiązującego prawa nie nadaje się do wszczęcia procedury przetargowej w trybie zamówienia publicznego. Z uwagi na liczne uchybienia przedstawione szczegółowo w opracowaniu zdaniem zespołu opiniującego przedstawiony projekt wykonawczy nie nadaje się do realizacji. W związku z powyższym wnioskuje się do Inwestora o odrzucenie projektu wykonawczego poszczególnych etapów inwestycji”. W oparciu o wydaną opinię nie było podstaw do uiszczenia zapłaty za wykonanie wadliwego projektu. W efekcie tego, wykonawca projektu zdecydował się wystąpić na drogę sądową pozywając Gminę Świebodzice z żądaniem uregulowania zapłaty. Pomimo posiadania przez gminę Świebodzice, jak mogło się wydawać, jednoznacznej opinii biegłych, sąd pierwszej instancji nie uznał ekspertyzy i powołał dodatkowego biegłego. Ten, jak wynika z wykonanego przez niego protokołu, nie zapoznając się z treścią projektu, orzekł, że w 80% jest zgodny z oczekiwaniami gminy, wobec czego, po korektach, nadaje się on do wykonania. Wydając wyrok, sąd pierwszej instancji przychylił się do opinii biegłego i nakazał gminie uregulowanie należności. W efekcie apelacji, sąd drugiej instancji, po zapoznaniu się z dokumentacją, a więc również i wątpliwą opinią biegłego, dotychczasowe orzeczenie utrzymał. Gmina Świebodzice została zobowiązana więc do zapłaty kwoty w wysokości 968 500 zł. – mówi Tomasz Merchut, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.
Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Świebodzic została zwołana, by rajcy mogli przyjąć dwie uchwały: w sprawie zmian w budżecie gminy Świebodzice na rok 2014 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice. Dzięki tym uchwałom gmina będzie mogła zapłacić firmie, która wykonywała projekt przebudowy miejskiego kąpieliska.
– Niekorzystne orzeczenie sądu nakazujące zapłatę nie będzie mieć jednak żadnego wpływu na realizowane inwestycje, bieżące wydatki i funkcjonowanie gminy, bowiem wykazując się dalece idącą przezornością i zapobiegliwością, zostały one zabezpieczone jako tzw. wolne środki – podkreśla Tomasz Merchut.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close